Hipnoz nedir?

Hipnoz nedir?

HİPNOZ
Hipnoz;  bazı hareketlerle, bazı sözlerle, bakışlarla ya da bazı gereçleri kullanmak gibi değişik yöntemlerle telkin yapılarak meydana getirilen özel bir bilinçlilik halidir. Suje( hipnoz altındaki kişi) dış dünyanın uyaranlarına kapalı,  hipnozitörün(hipnoz uygulayan kişi)  etki ve telkinlerine açık bir durumdadır. Hipnoz altındaki kişi dışarıdan bakıldığında uyuyan bir kişi olarak görünürse de hipnoz kesinlikle bir uyku hali değildir.  Hipnozitörün telkinlerine karşı aşırı bir uyanıklılık halindedir. Hipnoz ile dikkatin toplandığı oyun, dua, çalışma ya da meditasyon gibi eylemler arasında benzerlik vardır.
Hipnoterapi  ise hipnozun bir araç olarak kullanıldığı tedavilerdir. Psikiyatride bilişsel-davranışal terapilerde, destek terapilerinde, psikanalizde ve birçok tedavi edici yaklaşımda terapi  aracı olarak kullanılır.  Freud ve Bruer histerik hastaların normalde hatırlayamadıkları  bilinç  altı olayları,  hipnoz altında tekrar yaşantıladıklarında  hastalık bulgularının kaybolduğunu tespit ettiler. Freud’ a göre hipnozitör  sujenin çocukluk dönemindeki otoriter baba rolünü temsil etmekte,  hipnoz altında otoriter babanın söylediklerini uygulamaktadır.
HİPNOZUN SÖZLÜK VE MİTOLOJİK ANLAMLARI:
Hipnoz kelimesini ilk kez İngiliz doktor  Braid kullanmıştır. Kendisine bu konuda Yunan Mitolojisi esin kaynağı olmuştur. Yunan mitolojisinin uyku tanrısı ”Hypnos” gecenin oğlu ve ölüm tanrısı Thonatos’ un kardeşidir. Kardeşi ile birlikte Hades’ in ölüler diyarında yaşar. Kanatlı bir genç şeklinde tasvir edilen hypnos, yorgun insanların alınlarına sihirli değneği ile değmek, karanlık kanatları ile yelpazelemek ya da bir boynuzundan kişilerin üzerine uyku verici bir madde dökmek suretiyle onlara uyku verir, bazen tatlı, bazen ciddi, şakrak bir delikanlıdır. Thanatos kanatlı bir ruh halinde tasvir edildiğinden aynen Hypnos’a benzer.
HİPNOZLA İLGİLİ YANLIŞ İNANIŞLAR(MİTLER):
Hipnoz uykudur: Tam tersine hipnoz, uyanıklık ve dikkatin yoğunlaşması durumudur. EEG çalışmalarında hipnoz EEG’sinin uyanıklık ve tam dikkatli olma halindeki bireylerin EEG’sine benzerlik gösterirken uyku EEG’sine hiçbir benzerlik göstermediği saptanmıştır.
Hipnoz hastanın üstüne bir  yansıtmadır:  Hipnozda amaç, bireye bir şeyler yansıtmak değil, aksine hipnotik duruma odaklanan kişinin içsel durumunu anlamaktır. Hipnozda terapistin rolü, hastaya uygun perspektifte birincil psikoterapitik stratejiyi sunmak, hastanın hipnoz  kapasitesini tanımlayıp araştırmaktır.
Yanlızca hasta ve  zayıf insanlar hipnotize edilebilir: Yüksek hipnotize edilebilirliğin hastalıkla ilişkili olduğu doğru değildir. Şizofrenik hastaların hipnotize edilebilirliği yüksek değilken, posttravmatik stres bozukluğu ve dissosiyatif bozukluğu olanların hipnotize edilebilirliği yüksektir, sağlıklı bireylerde de  değişkenlik gösterir.
Hipnoz tehlikelidir: Hipnoz edilenin düşünce içeriği açığa çıkarılarak, kötüye kullanım inancı yanlıştır. Hipnoz altındaki bireye kendi isteği dışında hiçbir şey yaptırılamaz.
Semptomları ortadan kaldırmak tehlikelidir: Hipnoz sıklıkla semptoma yönelik tedavi stratejisi olduğundan, semptomların ortadan kaldırılması, yerine herhangi bir şey konmadığında bilinç dışı  çatışmaların yeniden gündeme geleceği şeklinde düşünceler yanlıştır.
Hipnozdan çıkılmayabilir: Hipnozdan çıkılmama olayına rastlanmamıştır. Kişiye hipnozdan çıkma için telkin verilmese bile, bir süre sonra normal uykuya geçiş ve sonrasında uyanma olmaktadır.
HİPNOZUN KULLANILDIĞI ALANLAR:
PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARDA:
Fobik bozukluk.
Obezite,
Yeme bozuklukları
Dissosiyatif bozukluk,
Tik bozukluğu,
Kekemelik,
Enürezis nokturna (Gece işemeleri),
Psikojenik ağrı bozukluğu,
Bağımlılık, kötüye kullanım(Alkol, sigara),
Panik bozukluk,
Depresif bozukluk,
Davranım bozukluğu,
Konversiyon bozukluğu
PSİKİYATRİ DIŞI HASTALIKLARDA:
Cilt lezyonları,
Migren,
Astım,
Ağrısız doğum,
Kanser ağrılarını azaltmak,
Kemoterapi yan etkilerini önlemek (bulantı, kusma)
Anestezi yapmaksızın diş tedavileri
Diş hekimi ve diğer fobiler
EĞİTİMDE:
Öğrencilerin sınav stresini azaltmak,
Öğrencilerin dikkatinin yoğunlaştırılması,
Ezberleme yeteneğini arttırmak ve belleği kuvvetlendirmek,
Motivasyonu arttırmak,
Öğretmeni, okulu, dersi sevdirmek,
Hedef oluşturmak.
Psikiyatrist Dr. Necati ÇOBANOĞLU
 

Bu makale 15 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Uzm. Dr. Necati Çobanoğlu

Uzm. Dr. Necati Çobanoğlu, Erzincan’da 1970 yılında dünyaya gelmiştir. İlköğretim ve lise öğrenim hayatını Erzincan'da tamamlamıştır ve ardından 1996 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak tıp doktoru unvanı almıştır. GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde 1998 yılında  başlamış olduğu ihtisas eğitimini 2002 yılında tamamlamış ve uzmanlığını almıştır. Uzmanlık eğitimi sırasında  hipnoz eğitimi de almış ve tezini de Hipnotik İndüksiyon Profilinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması üzerine yapmıştır. Ayrıca Posttravmatik stres bozukluğu ve dissosiyatif bozukluklarla ilgili çalışmalar da yapmıştır. Uzm. Dr. Necati Çobanoğlu, 2002-2005 yılları arasında Girne Asker Hastanesi, görev yapmıştır.  2005-2012 yılları arasında İzmir Asker Hastanesi’nde Psikiyatri uzmanı olarak göre ...

Etiketler
Hipnoz tedavisinin kullanım alanları
Uzm. Dr. Necati Çobanoğlu
Uzm. Dr. Necati Çobanoğlu
İzmir - Psikiyatri
Facebook Twitter Instagram Youtube