Renal pelvis adı verilen böbrek haznesinin idrar ile dolarak genişlemesidir. Gebelikte ultrason ile ensık rastlanan üriner problemdir. Kromozom anomalileri ile beraber olabilir. Hidronefroz şiddetini belirlemede

ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE DARLIĞI(UPD)

(Böbrek Çıkışında Darlık)
Böbrek haznesi ile idrar kanalının birleşim yerinde darlık vardır. Bu durumda üretilen idrar üretere ve mesaneye rahat geçemez ve böbrekte birikir. Böbrekte şişlik yani hidronefroz olur. Gebelikte en sık görülen üriner anomalidir. Üriner sistemde tıkanmanın en sık görüldüğü yerdir. Tek tarafı
hidronefroz genellikle yaşamı tehdit eden bir durum değildir. Ancak, iki tarafı problemi olan bebeklerdetakipvetedavidahaciddidir.

Tanı
Çoğunda doğumdan önce gebelikte yapılan ultrason ile tanı konur.
Doğumdan sonra genellikle herhangi bir yakınmaya neden olmaz.Bebeklerde aile veya hekim tarafından bebeğin karnında asimetri ve yumuşakkitleilefarkedilebilir.Büyük çocuklar yanağrısı ile başvura-bilir. Bazen de başka tetkikler esnasında tesadüfen saptanabilir.

Tanısı genellikle ultrason ile konur. Ultrasonda mesane ve üreter (idrar kanalı) normal görülürken, sadece böbrekte genişleme (hidro-nefroz) saptanır. Böbrekte aşırı genişleme olanlarda böbrek hasarını saptamak için sintigrai çekmek gerekebilir.

Tedavi
Genellikle üriner ultrasonda saptanan hidronefrozun derecesine,sintigrafde saptanan böbrek hasarına, üriner enfeksiyon varlığına ve hidronefrozuntekveyaçifttarafıolmasınagöretedaviplanlanır.
Bebeklerdeki haff ve orta şiddetteki üreteropelvik bileşke Darlığında zamanla bu bölgelerdeki normal gelişme ile problem kendiliğinden düzelebilir.
Ancak, çocukta ağrı, üriner enfeksiyon veya taş gibi yakınmalar varsa ameliyat edilmelidir. Yakınması olmayan bebeklerde ise ultrason takiplerinde böbrek kötüleşirse veya böbrek hasarı gelişirse ameliyat gerekir.

Ameliyatta böbrek çıkışındaki dar bölge çıkarılıp geniş olan böbrek haznesinin ağzı ile normal idrar kanalının ağız kısmı birbirine dikilerek birleştirilir. Böylece böbreğin ürettiği idrar kolayca idrar kanalına ve mesaneye geçer.


İstanbul Çocuk Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!