Hiç bir kadın memesini kaybetmek zorunda değil! silikon protez

Hiç bir kadın memesini kaybetmek zorunda değil! silikon protez

Memenin hepsinin alınması gerektiği durumlarda aynı oturumda kalıcı silikon protez yerleştirilebilir. Olabildiğince çok deri korunarak derialtı kazınarak meme dokusu çıkartılır. Meme başının etkilenmesine göre meme başı korunabilir ya da o da çıkartılır. Sonrasında göğüs ön duvar kası (pektoralis kası) ve gerekirse o bölgedeki diğer kaslar uygun şekilde biçimlendirilir ve protezin içine konacağı bir cep yapılır. Mümkün olduğunca diğer memeye yakın boyutta protez seçilir. Hacim olarak uygunluk sağlanabilse bile bazen diğer memenin zaman içinde geçirdiği değişikler (sarkma, bölgesel hacim kaybı) nedeniyle simetri sağlanamayabilir. Böyle bir durumda önceden konuşularak, hastalık içermeyen meme şekillendirilebilir. Ancak çok büyük bir simetri bozukluğu olmadıkça böyle bir girişim genelde gerekmez.

Meme koruyucu ameliyatta bazen geri kalan boşluk çok fazla olabilir ve kozmetik sonuç tatmin edici olmayabilir. Son zamanlarda bu boşluklar için de küçük protezler üretilmiştir.

Bu ameliyat diğer yapılandırma ameliyatlarına göre daha kolaydır. Yine de belli bir deneyim gerekir ve yabancı bir cisim yerleştirildiği için enfeksiyon riski açısından ayrıca özen gerekir. Sonuçlar hakkında hasta gerçekçi olarak bilgilendirilmeli ve mümkünse önceki hastaların fotoğraflarıyla değerlendirme ve karşılaştırma yapılmalıdır.

Bu makale 3 Temmuz 2020 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal

Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, lisans öncesi eğitimlerinin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini başarı ile tamamlayarak Tıp Doktoru unvanını almıştır.

İhtisasını ise, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda başarı ile tamamlayarak Genel Cerrahi Uzmanı olmuştur.

Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, mesleki çalışmalarına Emsey Hospital'da devam etmektedir.

Etiketler
Meme silikonu
Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal
Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal
İstanbul - Genel Cerrahi
Facebook Twitter Instagram Youtube