Hemoroid - basur
Hemoroid - basur

Hemoroid makatın son 2 cm.de herkesde bulunan toplardamar yastıkçıklarının büyüyerek aşağı sarkması sonucu oluşan yapılardır. Bu yapılar herkeste esas olarak 3 yardımcı meme olarak 3 adettir. Ancak, hemoroid sorununa yol açan ana 3 memedir.

Hemoroidin nedenleri:

Dışkılama düzeni (kabızlık)

Irsiyet

Meslek (sürekli ayakta kalma gerektiren berber, öğretmenlik gibi )

Gebelik ve doğum

Başka hastalıklara eşlik (kalın barsak kanseri veya karaciğer hastalığı gibi)

Beslenme alışkanlığı (acı, baharat, fast-food gibi yiyeceklerle beslenenler)

Hemoroid çeşitleri 1.Dış hemoroid: Makat bölgesinde şişlik ve ağrıya neden olur. Tedavisi sıcak suya oturmakla sağlanır. Çok şiddetli ağrılı durumlar dışında cerrahi müdahale gerektirmez. 2.İç hemoroid: İç hemoroidler 4 dereceye ayrılır. 1. derece: Ara sıra kanama dışında ciddi bir şikayet yapmazlar. Sıcak suda oturma banyosu ve tıbbi tedavi ve tedbirlerle genellikle iyileşirler. 2. derece: Hasta ıkınıldığında dışarı kadar çıkar ve kendi kendine geri çekilir. Kanama daha sıktır, özellikle tuvalette büyük abtest sırasında fışkırma tarzında kanama olabilir. Uzun süre tedavi tedilmezler ise kansızlığa neden olabilir.

Tıbbi tedavi yanında Band ligasyon veya laser, infrared gibi basit yöntemlerle tedavi edilirler. 3. derece: Hastanın ıkınması sonucuk dışarı çıkar ve elle yardım etmedikçe kendiliğinden içeri giremez ve dışarıda kalır. Kanama dışında ağrı, kaşıntı, ıslaklık ve dolgunluk hissi en fazla rastlanan şikayetlerdir. Cerrahi tedavi şarttır. Günümüzde klasik tedavi yanında Longo yöntemi veya doppler aracılığıyla dikiş gibi ameliyat sonrası ağrının çok az olduğu yöntemler kullanılmaktadır. 4. derece: Hemoroidler artık hiç içeri girmez elle yardım edilip içeri sokulsa bile hemen dışarı çıkar. Kanama dışında şiddetli ağrı ve hatta idrar tutulması gibi yakınmalar olabilir. Tedavisi 3. derecede olduğu gibi cerrahidir.

TEDAVİ: Ameliyatsız Tedavi - Kabız kalmama, acılı-baharatlı yiyeceklerden kaçınma yanında oturma banyosu ve steroidli kremlerin kullanılması, - Ayaktan cerrahi tedavi: Bu yöntemlerin avantajı; ağrısının ameliyat yöntemlerine göre çok daha az olması, anestezi gerektirmemesi, iş gücü kaybı olmaması ve daha düşük bir hasta maliyeti olmasıdır. Ancak, bu yararları dışında dezavantajları da; 3 ve 4. derecedeki hemoroidlere uygulanamazlar, tekrarlama oranları ameliyatlı yöntemlere göre daha fazladır.

- Band ligasyon: En sık kullanılan yöntemdir. Hemoroid memesinin köküne bir alet kullanılarak lastik bir band konma esasına dayanır. Konan band 3-4 gün içinde memeyi keserek hafif bir kanama sonrası iyileşme sağlanır. Her bir meme için aynı seansda band konabileceği gibi her biri için ayrı seansda yapılabilir. 2. kez band koymak gerekebilir.

- Lazer, radyofrekans, infrared: Bu yöntemler aynı mekanizmaya dayanır. Bir çeşit enerji verilerek hemoroid dokusunun kan akımını engellemek ve onu esas bulunması gereken yere tespit etmek esasına dayanır. Lokal anestezi gerekir. Muayenehane veya ameliyat şartlarında yapılabilir. Birkaç seans uygulamak gerekir.

-Ameliyat yöntemleri - Klasik cerrahi: Günümüzde ligasure adı verilen alet yardımı ile daha az kanamalı veya ağrılı olacak şekilde uygulanmaktadır. Memeler çıkartıldıktan sonra kesin çözüm sağlanmaktadır. Diğer yöntemlere göre daha ağrıdır. Ancak ameliyatsız yöntemlere göre daha başarılıdır. 1 haftalık ev istirahati gerekir.

- Longo yöntemi: Günümüzde en popüler yöntemdir. Kendi dikip kendi kesen bir alet yardımı ile tüm hemoroid memeleri tedavi eilmektedir. Anestezi gerekir. Ancak bu yöntemde ağrı tüm yöntemlerden daha azdır. Normal günlük yaşama 2-3 gün içinde dönülebilir. Başarı oranı çok yüksektir.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!