Göz sulanması birçok göz hastalığı ile birlikte görülen bir belirtidir. Ya gözü rahatsız eden bir sebepten dolayı gözyaşı üretimi artmıştır ya da gözyaşının drenajı bozulmuştur. Aşağıda gözyaşı üretimini artıran başlıca sebepleri görülmektedir:

1. Konjonktivit: Gözün dış yüzey zarının mikrobik, allerjik ve diğer sebeplerle oluşan hastalıklarının yaratmış olduğu rahatsızlık hissi refleks olarak gözyaşı üretimini artırır.

2. İridosiklit, episklerit, sklerit gibi gözün diğer inflamatuvar hastalıkları

3. Göze yabancı cisim kaçması

4. Kirpiklerin göze temas etmesi

5. Uygun olmayan kontakt lens kullanımı

6. Toksik gazlarla temas

7. Bebeklerde göz tansiyonunun yüksek olması

Gözyaşı drenajının bozulması sonucunda da gözyaşı buruna akmayıp göz sulanmasına neden olur. Bu duruma sebep olan etkenler aşağıda görülmektedir:

1. Gözyaşı kanallarındaki tıkanıklık veya darlık: Bebeklerde sık görülen bir durumdur. Gözyaşı kanalının alt ucunun kapalı olması nedeni ile sulanma ve çapaklanmaya rastlanır. Yetişkinlerde daha çok gözyaşı kanalı ve kesesi arasında darlık veya tıkanıklılık sulanma ve çapaklanma yapar. İleri yaşta punktum adını verdiğimiz gözyaşı drenajının başlangıç kısmında tıkanıklık veya dışa dönme sulanmaya neden olur.

2. Alt göz kapağının yaşlanma neticesinde gevşekliği: Orta ve ileri yaş grubunda göz kapağının gevşekliği gözyaşının kanala geçişini engellediği için sulanma yapar.

3. Geçirilmiş yüz felci: Yüz felci sonrasında da göz kapaklarının kapanamaması ve alt kapağın gevşeyip dışa dönmesi göz sulanması yapar. Ancak gözyaşı siniri de felç geçirmişse tam tersi bir durum olan göz kuruluğu ile de karşılaşılabilir.

5. Gözyaşı yollarının kimyasal ve fiziksel yaralanmaları

6. Gözyaşı yolları tümörleri


İstanbul Göz Doktoru uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!