Göğüs cerrahisi tarafından yapılan operasyonlar
Göğüs cerrahisi tarafından yapılan operasyonlar
1-Akciğer kanserinin teşhisine yönelik girişimler
Rijid ve Flexibl Bronkoskopi (Hava yolunun optik sistemle incelenmesi), Mediastınoskopi (Mediastenin optik sistemle incelmesi), VATS (Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi) Torasentez
2- Akciğer Kanserinin tedavisine yönelik girişimler
Segmentektomi, Lobektomi, Sleeve Lobektomi, Pnömonektomi, Trakeal Sleeve Pnömonektomi, Genişletilmiş Rezeksiyonlar (Göğüs duvarı perikard, diyafragma gibi komşu organların rezeksiyonu ile beraber)
3-İyi huylu akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik girişimler
Akciğer nodüllerinde VATS ile biyopsi ve rezeksiyon, İnterstisyel akciğer hastalıklarında VATS ile biyopsi, Akciğerin hidatik kistlerine yönelik operasyonlar, Bronşiektazi için yapılan akciğer rezeksiyonları, Amfizem hastalarında Akciğer Hacim Küçültme Operasyonları (Lung Volume Reduction Surgery)
4- Akciğer Zarı (Plevra) hastalıklarına yönelik girişimler
Plevral efüzyonların (su toplanması) tanısı için VATS ile plevral biyopsi ve tekrarının önlenmesi amacıyla VATS plörodezis (akciğer zarının yapıştırılması), Plevral efüzyonların drenajı Akciğer zarı kalınlaşmasının cerrahi tedavisi (Dekortikasyon), Spontan Pnömotoraks'larda (akciğerin sönmesi),Vats ile plörodezis (akciğer zarının yapıştırılması) ve neden olan hava kistlerinin eksizyonu (çıkarılması), Plevranın iyi huylu kitlelerinin eksizyonu, Plevranın kötü huylu kitlelerinin tanısı için VATS ile plevral biyopsi ve su toplamasının önlenmesi için VATS ile plörodezis(akciğer zarının yapıştırılması), Plevrannın kötü huylu tümörlerinin (Maling Mezotelyoma) cerrahisi tedavisi (ekstraplevral Pnömonektomi)
5- Göğüs Orta Bölümüne (Mediasten) Yönelik Girişimler
Sarkoidoz lenfoma, tbc vb mediastinal rahatsızlıklarda kullanılan tanısal amaçlı biyopsiler (Mediastınoskopi ve Anterior Mediastinotomi), Tımus tümörleri, Nörojenik tümörler ve germ hücreli tümörler gibi mediastenin iyi ve kötü huylu tümörlerinin çıkarılması(eksizyonu), Myastenia Gravis hastaları için 'Timektomi' operasyonları
6- Göğüs Duvarı Tümörlerine Yönelik Girişimler
Göğüs duvarı tümörlerinin rezeksiyonu (çıkartılması ) rekonstrüksiyonu, göğüs duvarı anomalilerine yönelik girişimler, Pektus Excavatum (kunduracı göğsü)anomalileri için Ravitch prosedürü ile anomalinin düzeltilmesi, Poland Sendromu hastalarında fonksiyonel ve kozmetik düzeltme operasyonları
7- Trekaea'ya (nefes borusu) yönelik girişimler
Acil hava yolu sağlanması (Trakeastomi), Trakeanın iyi ve kötü huylu tümörlerinin tanısı için '' Bronkoskopi'', Trekanın huylu tümörlerinin çıkartılması (eksizyonu), Trakeanın kötü huylu tümörleri için trakea rezeksiyonu ve rekonstrüksiyon operasyonları, Trakea tümörleri ve darlıkları için palyatif yöntemler (Termokoagulasyon, lazer ve trakeal stent uygulamaları), Özafago- trakeal stent uygulamaları), Özofago- trakeal fistüllerin onarım operasyonları
8- Özofagus (yemek borusu) hastalıkarına yönelik girişimler
İyi huylu özofagus tümörlerinin çıkartılması (eksizyonu),kötü huylu özafagus tümörlerinde özofajektomi (yemek borusunun çıkartılması operasyonları), Akalazya için myotomioperasyonları, Özofagus divertikülleri için eksizyon ve myotomi operasyonları, Özofageal stent uygulamaları
9- Hiperhidrozis (El, koltuk altı ve yüzde aşırı terleme) tedavisine yönelik girişimler
VATS ile Sempatektomi operasyonları
10- Diyafragma hastalıklarına yönelik girişimler
Travmaya bağlı diyafragma yırtıklarının onarımı sinir hasarına bağlı diyafragma yükselmelerine yönelik operasyonlar, Diyafragma hernilerine (fıtıklaşma) yönelik operasyonlar
11- Acil Göğüs Cerrahisi Müdahaleleri
Trekea (nefes borusu) ve özafagus (yemek borusu) yabancı cisimlerinin endoskopik çıkartılması, Kaburga kırıklarına bağlı hemotoraks (iç kanama) ve pnömotoraks (akciğerin sönmesi) tedavisine yönelik girişimler, ateşli silah yaralanması ve delici kesici alet yaralanmalarına bağlı göğüs travmalarının tedavisine yönelik cerrahi girişimler sağlanır. Takiben daha önce şekil verilmiş olan metal bar rehber iple bağlanarak açıklığı yukarı bakacak şekilde geri çekilerek her iki ucu her iki yandaki kesilerden dışarı çıkacak şekilde yerleştirilir. Daha sonra özel döndürü alet sayesinde metal bar göğüs boşluğu içinde göğüs kemiğini itecek şekilde 180 derece çevirilir. Genllikle tek tarafa yerleştirilen sabitleyici metal parça içinden geçirilip göğüs yan duvarındaki kaslara sağlam dikiş metaryalleriyle tebit edilir. Daha sonra ciltaltı ve cilt estetik sütürlerle dikilir. Torakoskop kesisinden küçük bir kateter vasıtasıyla hava tahliye edilir.

İstanbul Göğüs Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!