GLOKOM:

Glokom halk arasında karasu veya göz tansiyonu olarak bilinen yaygın bir göz hastalığıdır. İyi boşalmayan göz içi sıvısı göz tansiyonun yükselmesine sebep olur. Göz içi basıncının normal değerleri10-21 mmHg arasındadır ve gün içinde farklılık gösterebilir. Glokom bir belirti vermez ancak rutin göz muayenelerinde ortaya çıkar. Tedavi edilmeyen kişilerde görme kaybına neden olur. Göz içi sıvısının basıncının yüksek olması görme sinirine hasar vererek görme alanında kayıplara neden olur. Glokom dünyada en fazla kalıcı görme kaybına neden olan hastalıktır. 40 yaş üzerine %2 sıklıkla görülen bu hastalık yeni doğan bebeklerde de görülebilir. Bir çok tipi olan bu hastalığın ortak özelliği kaybedilen görmenin geri getirilememesidir.Hastalığın 2 tipi çok önemlidir. Bunlar;

* Kronik açık açılı glokom
* Açı kapanması glokomu

İlerleyen yaş, ailede glokom öyküsü, uzun süre kortizon kullanımı, şeker hastalığı, migren, miyopi ve göz yaralanmaları glokom riskini arttıran faktörlerdir.
Glokom belirti vermediğinden ancak rutin göz muayenesi sırasında yapılan göz tansiyonu ölçümü, görme sinirinin kontrolünde rastlanan şüpheli bulgular neticesinde yapılacak olan görme siniri analizi (RNFL),görme alanı testi ve kornea kalınlığı ölçümü ile teşhis edilebilir.

Tedavide öncelikle göz içi basıncını düşürmeye yönelik damlalar verilir,damlara rağmen düşmez ise lazer ve cerrahi yöntemler uygulanır.

GLOKOM AMELİYATI:

Damlalar ve lazer ile düşürülemeyen göz tansiyonu ancak ameliyat ile düşürülür.Glokom ameliyatlarında amaç göz içi basıncı düşürerek görme sinirinin hasara uğramasını durdurmaktır.

Gözün ürettiği hümoraköz’ün dolaşıma geçmesini sağlayan sistemde oluşan tıkanıklık yada darlık olması göz içi basıncını yükseltir.İlaç ve lazer göz içi sıvısının salgılanmasını azaltmak veya gözden çıkmasını kolaylaştırmak için kullanılır.
Glokom ameliyatında amaç göz içi sıvısının dışarı çıkmasını sağlamak için yeni bir kanal açmaktır.
Ameliyat genellikle Lokal anestezi ile yapılır fakat bazı durumlarda genel anestezi de uygulanabilir.
Ameliyattan sonra göz kapatılır ve antibiotikli damlalar verilir, hasta ertesi gün kontrole çağrılır.

Glokom ameliyatından sonra kanama, enfeksiyon gibi komplikasyonların gelişmesi %1’in altındadır.

Glokom ameliyatlarından sonra görme artışı beklenmez, bu ameliyatın amacı görmenin daha kötü olmasını engelleyerek olan görmeyi korumaya yöneliktir.
Ameliyattan sonra geçici görme kaybı olabilir, görme eski haline yaklaşık 1 ay sonra döner.

Hasta ameliyattan sonra yine göz tansiyonunu düşürmek için damla kullanabilir.


İstanbul Göz Doktoru uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!