Böbreklerin ne kadar çalıştığını glomerüler süzme hızı (GFR) veya kreatinin klirensi dediğimiz yöntemlerle ölçüyoruz. Bu ölçümün birçok yöntemi var ve hepsi kabaca bir birlerine çok uyumlu sonuçlar vermektedirler.

Yaşlanma ile azalmakla beraber kabaca sağlıklı bir insanda bu ölçüm 80 – 120 ml/dk arasında değişmektedir. Hastalar arasında konuşulurken veya hastalarımıza açıklarken bu oranı kabaca yüzde (%) olarak ifade ediyoruz. Hastanın GFR’sinin 10 – 15 ml/dk’nın (%15) altına düştüğü durumlarda son dönem böbrek yetmezliğinden bahsedilmekte ve hastanın böbrek nakli ya da böbrek nakli olanağı yok ise diyaliz ihtiyacı doğmaktadır.

Kabul edilebilir böbrek vericisinin de GFR’sinin en az 80 ml/dk olması gerekir. Bu verici bir böbreğini verdiğinde kendisinde 1 böbrek kalacaktır. Teorik olarak alıcıya takılan ve vericide kalan böbreklerin çalışmasında % 50 azalma olması gerekir. Ancak pratikte bu olmamakta birkaç hafta içinde alıcının ve vericinin böbreklerinde hem boyut olarak hem de fonksiyonlarında tama yakın bir artış olmaktadır.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!