Genital Siğiller

HPV(Human Papillomavirus) virüsünün genital mukozada oluşturduğu lezyonlara "genital siğil" denir.Bu lezyonlara kondilom veya wart olarak adlandırılırlar.

Bu virüsün 100’den fazla tipi vardır. Human papilloma virus(HPV) tip 6 ve 11 sıklıkla görülür ve dış siğillere neden olur. Kadınlardaki rahim ağzı kanserine ise çoğunlukla tip 16 ve 18 neden olur. Bazen de tip 31, 39, 45, 51 ve 52 rol oynar. HPV ve HSV (Herpes Simplex Virüs) beraberce bulunduğu zaman, kanser riski daha da artabilir. HPV bulaşmış olan kadınların ancak % 40’ında kondilom oluşur. Diğerlerinde gözle görülen siğiller oluşmaz. Kadınlarla oluşan kondilomların bir kısmı da, vagina içinde ve rahim ağzında yerleşir. . Oldukça sık görülen viral bir enfeksiyondur. HPV virüsü ile karşılaştıktan sonra genital siğillerin görülmesi bazen birkaç ayı, bazen de yılları bulur. En çok cinsel temas yoluyla bulaşır ancak nadiren de olsa cinsel temas olmadan da bulaşması mümkündür. Genital siğil anogenital kanserlere, özellikle serviks(rahim ağzı) kanserine sebep olabilir Bunlar ancak özel muayenelerle saptanır. Erkeklerde de, özellikle penis ucuna yakın olan kondilomların olduğu durumlarda, % 15 oranında penisteki idrar yolunun içinde siğiller görülür.

Bulaşma Yolu

HPV direkt olarak deriden deriye bulaşır. Genital bölgenin el, ağız veya genital bölgeyle teması veya her türlü cinsel ilişki bu bulaşmaya neden olabilir. Tuvaletten veya havuzdan, havlu veya şorttan bulaşmaz. Virüsle karşılaştıktan sonra siğillerin ne zaman oluşacağı bilinemez. Haftalar içinde belirebileceği gibi bir yıl hatta daha fazla bir süre sonra da siğiller çıkabilir.

Tanı

Genital siğilin teşhisi ancak lezyonun görülmesi ile konulur. Gerekirse lezyondan biyopsi yapılabilir. Bu siğillerin kesilerek patolojik incelemeye gönderilmesi sonucu kesin tanı konur. Şüpheli durumlarda, bölgeye asetik asit solüsyonu sürülerek, özel mikroskopla inceleme yapılır. Ancak genellikle tanı deneyimli bir ürolog için muayeneden başka bir metod kullanmasını gerektirmez. Bazı hastalarda, kültür ve genotip tayini gerekebilir.Patoloji ve mikrobiyoloji laboratuarında incelenebilir.

Tedavi

Günümüzde HPV virüsünü tamamen yok edecek bir tedavi henüz yoktur. Tabii ki vücuttaki kondilomların ortadan kaldırılması, hastalığın bulaşması ve yayılması yolunda en büyük engeldir. Siğillerin tamamen temizlenmesinden sonra bile belirsiz bir zamanda kendiliğinden tekrar ortaya çıkabilirler. Buradaki en önemli etkenin vücut direncinin düşüklüğü olduğu düşünülmektedir.
Tedavide genellikle büyük siğiller cerrahi olarak, küçükler ise virüslere etkili ilaçların lokal olarak siğilin üzerine sürülmesi ile tedavi edilirler. Kullanılan ilaçlar üstteki deriyi içindeki HPV virüsüyle birlikte ortadan kaldıran, kurutan ilaçlardır. Cerrahi yöntemler ;

Kriyoterapi:
Siğili dondurarak tedavi eder. Özellikle penisteki ve vulvadaki lezyonlar için bu tedaviye iyi yanıt verirler. Ancak ağrı ve ödem gelişebilir.

Elektrokoter:
Siğili elektrik enerjisiyle yakarak tedavi eder. Büyük lezyonlar bu işelemle cerrahi olarak çıkarılıp kalan doku gene koterle yakılabilir veya ilaç uygulanabilir.


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!