Gebelikte hormonlar, rahim basısı ve mesaneden böbreklere doğru geri kaçak nedeni ile idrar yollarında genişleme olur. Böbreğe giden kan akımı artar. Üre ve kreatinin değeri düşer. Gebe kadınların idrarında daha fazla glukoz vardır. Gebelikte %10-15 hastada idrar yolu infeksiyonu görülebilir. İdrar yollarının genişlemesi, idrarda glukozun artması ve mesaneden böbreklere doğru geri kaçak olması infeksiyon riskini artırır. Gebelerin %6 sında hiçbir şikayet yokken idrarda bakteri saptanabilir (asemptomatik bakteriüri). Tanı koyulup tedavi edilmez ise pyelonefrite (böbreğin kendi dokusunun enfeksiyonu) ilerleyebilir ve erken doğum için riski artırır. Tanı idrar kültürü ile koyulmalıdır. Bu nedenle tüm gebelerden ilk antenatal vizitte idrar kültürü istenmelidir. Tedavi için 10-14 gün antibiyotik kullanılmalı ve tedaviyi takiben bir hafta sonra kültür tekrarlanmalıdır. Sistit ise semptomların olduğu semptomatik bakteriüridir.Bu durumda şikayetler sık idrara çıkma ve idrar yaparken yanmadır. Tedavisi asemptomatik bakteriüri ile aynıdır. Pyelonefrit ise böbreğin kendisinin infeksiyonu dur. Daha çok sağ böbrekte izlenir. Artmış erken doğum ile ilişkilidir. Bu nedenle tedavi edilmelidir. Hastaneye yatış yapılarak parenteral antibiyotik tedavisi önerilir.Tekrarlayan infeksiyonlarda görüntüleme yöntemlerine başvurulmalıdır.


Antalya Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!