Detaylı ve yeterli görüntülemenin yapılabilmesi için mide içinin boş ve temiz olması gerekmektedir.
Bu nedenle hazırlığın uygun şekilde yapılmalıdır. Yetersiz hazırlık durumunda mide içeriğinin nefes borusuna kaçması ile üzücü sonuçlar meydana gelebileceği için dikkatli olunması lazımdır.

Kan sulandırıcı ilaçlar kullanan hastalar işlem esnasında ciddi kanama yaşayabileceği için, kullandığı ilaçları gastroskopi işleminden önce doktorlarına bildirmelidir.

Daha önce bilinen ilaç alerjisi var ise bu durumu gastroskopi işleminden önce hasta tarafından doktorlarına bildirilmelidir.

Sistemik yandaş hastalıklar olan ve bulaşıcı hastalığı olan hastaların, işlem esnasında sıkıntı doğurabileceği için bu durumu gastroskopi işleminden önce doktorlarına bildirmelidir.

Romatizmal kalp kapak hastalığı, geçirilmiş kalp zarı iltihabı (endokardit) veya kalp kapak değişimi ameliyatı geçiren hastalar bu durumu gastroskopi işleminden önce doktorlarına bildirmelidir.

Kalp hastalığı nedeniyle kalp pili(peacemaker) mevcutsa bu durum gastroskopi işleminden önce doktorlarına bildirilmelidir.

İnceleme saatinden önceki 8 saat boyunca herhangi bir şey yememek ve içmemek gerekmektedir.

Bu incelemeye başlamadan önce onam formu ile ilgili bilgiler verilecek ve “ONAM FORMU” nu imzalamanız istenecektir.

İşlem günü geldiğinizde hastanın yanında bir yakının olması gerekmektedir.

İnceleme odasına girmeden takma diş varsa çıkarılmalıdır.

Hastanın üzerindeki metal takılar dışarıda bırakılmalıdır.


Ankara Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!