Gastroskopi
Gastroskopi

Sindirim sisteminin üst kısmının (yemek borusu, mide, ince bağırsağın üst kısmı), ucunda küçük bir kamera bulunan esnek bir boru yardımıyla (endoskopi aleti) görüntülenmesini sağlayan muayene yöntemidir.

NEDEN KULLANILIR?:

Yemek borusu, mide, ince bağırsağın başlangıç kısmını etkileyen hastalıkların teşhis ve tedavisinde

Bulantı, kusma, karın ağrısı, yutma güçlüğü ve gastrointestinal kanama gibi semptomların nedenlerini belirlemek amacıyla

Kansızlık, kanama, iltihap, ishal ve sindirim sistemi kanserleri gibi hastalıkları test etmek

Biyopsi (doku örnekleri toplamak)

Kanser oluşturabilecek koşulları tespit etmek

Kanama,İnfeksiyon tespitinde kullanılır

HAZIRLIK:

Endoskopi öncesi midenin boş olması gerekmektedir. Bu amaçla işlemden önce yeme içmeyi dört ile sekiz saat durdurmak gerekir.

İşlem esnasında kanama riskini arttıran kan sulandırıcı ilaçların alımını kesmek (aspirin, romatizma ilaçları, klopidogrel, vb. gibi)

UYGULANMASI:

Sırt üstü veya yan yatılır

Solunum, kan basıncı ve kalp hızını izlemek için vücuda cihazlar bağlanır

Öğürme refleksini azaltmak için boğaza sprey püskürtülür

İşlem esnasında oluşacak rahatsızlık ve huzursuzluğu gidermek için anestezi veya benzeri ilaçlar verilir

Endoskopi aleti ağızdan yerleştirilir

Uygulama duruma göre 5-20 dk sürer

İzleyen saatler içerisinde anestezi etkisini kaybeder, monitörler ayrılır, kısa bir dinlenme sürecinden sonra hasta evine gidebilir

Anestezi veya benzeri ilaç uygulana hastaların işlem sonrası araba kullanmak gibi dikkat gerektiren aktivitelerden uzak durması gerekir

KOMPLİKASYONLARI:

Tanısal işlemlerden sonra aşağıda belirtilen riskler oldukça düşük oranlardadır ancak işlem esnasında tedavi edici işlemler kullanılacak ise olabilir.

Kanama

İnfeksiyon

Gastrointestinal sistemde delinme

Ateş

Göğüs ağrısı

Solunum darlığı

Siyah veya çok koyu renkli dışkı

Yutma güçlüğü

Karın ağrısı

Şişkinlik

Kusma


İstanbul Dahiliye uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!