Evrim ve kanser

Evrim ve kanser

Evrimsel yaklaşım, kanser araştırmaları ve tıbbi pratik açısından önemli perspektifler sunar. Kanserleşmenin kökeni çokhücreli ataların bir mirasıdır. Çok hücrelilik en az yedi ayrı kez bağımsız olarak evrimleştiğine göre kanseri anlama, önleme ve mücadele etme bu yolların tanımlanmasını gerektirir. 

İkincisi ilkin çok hücreli ortak atalardan sonraki evrimsel güzergahta mekanizmaların nasıl evrimleştiğine yoğunlaşmak kanserleşmenin anlaşılması, önlenmesi ve müdahale yaklaşım ve yöntemlerinin geliştirilmesinde işlevsel araçlar sunacaktır. 

Üçüncüsü ve en önemlisi kanserleşmenin ancak evrimsel ekolojik bir perspektifle anlaşılabileceğidir. Kanser hücreleri  doğal seçilim yoluyla evrim teorisinin tüm özelliklerini göstermektedir:

1)varyasyon (değişim) gösterirler, 

2) bu varyasyonlar kalıtsaldır , 

3) hızla çoğalır ve yüksek nüfus büyüklüklerine ulaşırlar ve 

4) kişinin bağışıklık sisteminin yarattığı seçilim baskılarına reaksiyon olarak bazıları elenir veya bazıları seçilir. 

Seçilenler ise süreç içerisinde yayılma (metaztaz) gösterirler.  Avantajlı varyantlar diğerlerini bertaraf ederek uygun dokuları işgal ederler. Hem doku ortamı özelikleri hem de müdahaleler (kemo-radyoterapi) oluşturduğu seçilim baskıları kanserleşmenin seyrini belirler. 

Evrimsel tıp kanserin anlaşılmasında ve tedavisinde günümüzde büyük önem taşımaktadır.

Bu makale 15 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof.Dr Cem Terzi, 1962 yılında Ankara’da doğmuştur. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1992 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde genel cerrahi uzmanı oldu. İngiltere’de Southamptan Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2 yıl araştırmacı ve cerrahi uzmanı olarak çalıştı. Dr. Terzi 1997’de İngiltere’de hekimlik yapma hakkı veren belgeyi (General Medical Council full registration in the United Kingdom) aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1999’da yardımcı doçent, 2000’de doçent ve 2005 yılında profesör oldu. 2018’de emekli olarak serbest hekimlik yapmaya başladı. Halen İzmir’de muayenehanesinde çalışmaktadır. Prof. Terzi 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Üniversite Genel Sekreterliği yaptı. Prof. Terzi Avrupa Cerrahi Board Onursal Diploması (European Board of Surgery) ile 2011 ...

Etiketler
Kanser
Prof. Dr. Mustafa Cem Terzi
Prof. Dr. Mustafa Cem Terzi
İzmir - Genel Cerrahi
Facebook Twitter Instagram Youtube