Birey evlenerek toplumsal yapı içinde statü (evli, çocuklu vs.), bireysel gelişimi içinde farklı rollere bürünme (eş, anne/baba, gelin/damat vs), hukuksal boyutta hukuksal değişimleri (kadın için soyadı ve soy kütüğü değişimi, miras, kazanç bölüşümü vs) kabullenmek, sosyo - kültürel olarak farklılıkları kabullenme ve bu farklılıkları yaşama sürecine girer.

Bireyin tek bir imza ile yaşamış olduğu bu değişimin duygusal boyutunda ise, birey aynı evin içinde sevdiği, aşık olduğu, yaşlanmak istediği, kendine uygun gördüğü birey diye tanımlayabileceğimiz daha bir çok nedenlerle eşinin tüm farklılıklarını kabul ederek yaşamayı taahhüt eder. Bu kadar farklılıkları tanımlayınca çatışmanın olmamasını bekleyemeyiz. Hatta evlilikte çatışma doğru kullanıldığı zaman evliliği sağlamlaştıran, eşleri birbirine yakınlaştıran, sağlıklı bir faktördür diyebiliriz.

*Eşiniz ile çatışma yaşıyorsanız aynı olaya farklı gözle bakıyorsunuz demektir!

Çatışma yaşadığınız olaya biriniz MANTIKLI diğeriniz DUYGUSAL yaklaşıyor olabilir. Durumu bu şekilde açıkladığınızda beraber hareket edebileceğiniz orta nokta bulabilirsiniz.

* Eşiniz ile çatışma yaşıyorsanız yaşamsal deneyimleriniz farklılık gösteriyor demektir!

Konu her ne ise bu konu ve ya konunun duygusal yönünü farklı tecrübe etmişsiniz yaşamınız içinde. Hayata hiç birimiz aynı mesafeden başlamıyoruz. Sosyo ekonomik güçlükler, çocukluk çağında yaşanan travmalar, farklı örf, adet, gelenek, etnik köken farklılığı gibi birçok etmenle beraber hayatımıza eşimizi ve eşimizin yaşamındaki “diğerleri” katıyoruz. EMPATİ kurarak çatışmayı hafifletebilir ve ya çözebilirsiniz.

*Eşiniz ile çatışma yaşıyorsanız olayları çözme biçim ve becerileriniz, birbirinizden farklılık gösteriyor demektir!

Karşılaşılan bir zorlukta baş etme beceriniz öfke göstermek olabilirken eşinizin zorlukla baş etme yolu kaçınma olabilir. KONUŞARAK birbirinizin çözüm yollarını deneyebilir ve uygulamada en uygun olan çözüm konusunda ORTAK KARAR alabilirsiniz.

*Eşiniz ile çatışma yaşıyorsanız iletişim beceri ve kanallarınız birbirinizden farklılık gösteriyor demektir!

Bireyler karşılıklı iletişim kurarken BEDEN DİLİNE oldukça önem verir. MİMİKLER bazen yapıcı bazen de kırıcı olabilir. SES TONU yaşanan çatışmayı şiddete dönüştürebilir ya da dargınlıkları kırgınlıkları bitirebilir.

*Yaşamın içinde bazen evli bir çift olarak yaşadığınız problemin içinde çözümsüz kalmış olabilirsiniz!

Çözümsüz kaldığınız durumlarda uzman birinden, PROFESYONEL DESTEK alarak hayatınız kolaylaştırabilirsiniz.

Evliliğinde AFFETMEYİ, karşılıklı birbirini DİNLEYEBİLMEYİ, FARKLILIKLARLA YAŞAMAYI başarabilen bireylerin evlilik doyumları da buna paralel artacaktır.


İstanbul Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!