Erken lökosit ve nötrofil yüksekliğinin serebral venöz trombozda prognostik önemi

Erken lökosit ve nötrofil yüksekliğinin serebral venöz trombozda prognostik önemi

AMAÇ: Serebral ven trombozunun (SVT) oluşması ve rekanalize olmasında venöz staz, genetik ve kazanılmış faktörler gibi birçok faktör yanı sıra inflamasyonun önemi de vurgulanmaktadır. Bu çalışmada, inflamasyonun önemli göstergeleri olan total lökosit, nötrofil ve lenfosit sayıları ile nötrofil/lenfosit oranının SVT’de erken dönem değişikliklerini araştırdık.

YÖNTEMLER: 2007 ile 2011 tarihleri arasında kliniğimizde SVT tanısıyla takip ve tedavileri yapılmış olan parankimal lezyonu olan ve olmayanlar olguların kan sayım parametreleri kontrol grubu ile karşılaştırılarak incelendi.

BULGULAR: Parankimal lezyonu olan SVT’li hasta grubunda erken dönem lökosit ve nötrofil değerleri ile nötrofil/lenfosit oranı kontrol grubuna göre belirgin derecede yüksekti.

SONUÇ: SVT’li hastaların başvuru sırasındaki inflamasyonun düzeyi ile hastalığın şiddeti arasında bir ilişki vardır.

İLERİ OKUMA İÇİN: https://scholar.google.com.tr/citations?view_op=view_citation&hl=tr&user=0pbHi-MAAAAJ&citation_for_view=0pbHi-MAAAAJ:IjCSPb-OGe4C

Bu makale 2 Aralık 2021 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Etiketler
Serebrovasküler hastalık
Uzm. Dr. Sinan Gönüllü
Uzm. Dr. Sinan Gönüllü
Bursa - Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları)
Facebook Twitter Instagram Youtube