Epidural steroid enjeksiyonu (ese)

Epidural steroid enjeksiyonu (ese)

  Boyun ve bel bölgesinde ortaya çıkan ve sinir kökü basısına neden olan omurga hastalıklarında etkin bir yöntemdir. Disk fıtıkları ( bel- boyun fıtığı ) , disk kayması ve dar omurilik kanalı gibi bel-boyun ağrısına neden olan hastalıkların tedavisinde oldukça etkin bir yöntemdir. Buradaki amaç bası sonucu oluşan inflamasyon ve ödemi azaltmak, yapışıklıkları çözmektir. Epidural steroid enjeksiyonunun en çok etkili olduğu durumlar sinir kökleri üzerine bası ve disk hernileridir. Semptomları yeni başlamış hastaların %70-80’i düzelir ve ileri tedavi gerektirmezler, daha geç olgularda % 50-70 hastada 2 ay ile 1.5 yıl ve üzerinde bir süre rahatlama sağlanır. ESE, hastanın yakınmalarının başlamasından sonra ilk 6 ay içinde yapıldığında etkinliği daha fazladır. Epidural enjeksiyon ile hasarlı olan spinal sinir etrafına etkisi uzun süren bir depo steroid ve erken dönemde rahatlamayı sağlamayı sağlamak için lokal anestezik içeren bir ilaç karışımı yapılır.

ESE Nasıl Uygulanır?
         Girişim, Algoloji uzmanlarınca, devamlı radyolojik görüntüleme altında (C-kollu skopi ile) yapılmaktadır. İşlem sırasında hastanın yaşamsal fonksiyonları bir anestezi uzmanı tarafından monitörize edilerek, hastanın ağrı duymaması için damar yolundan ilaç uygulanır. Tüm işlemler lokal anestezi altında yapılır.

ESE uygulamasında 3 teknik vardır:

Kaudal Teknik: Omurganın en alt kısmından (sakral hiatus) girilerek yapılan uygulama şeklidir. Bu uygulamada omurganın daha üst bölümlerine ilacın ulaşabilmesi için yüksek hacimde ilaç karışımı uygulanması gerekir.   

Kaudal Steroid Enjeksiyonu Skopi Görüntüsü

İnterlaminar teknik: Bu uygulamada omurganın ortasından iğne ile girilerek ilaç enjeksiyonu yapılır. Kaudal enjeksiyona göre daha düşük hacimde ilaç kullanılır. Dural kese delinme riski bu teknikte daha fazladır.

                                                                                   

İnterlaminar Steroid Enjeksiyonu Skopi Görüntüsü

Transforaminal teknik: İlaç, problemli olan spinal sinirin omurgadan çıktığı delikten bir iğne ile girilerek etkilenen sinirin etrafına yapılır. Tedavi için hedeflenen sinire yönelik bir girişimdir. En az hacimde ve en yüksek konsantrasyonda ilaç bu teknikte verilir.

Transforaminal Steroid Enjeksiyonu Skopi Görüntüsü

ESE Öncesi Hastanın Dikkat Etmesi Gereken Noktalar:
         Epidural steroid enjeksiyonundan önce yaklaşık 4 saat aç kalınması yeterlidir. Devamlı kullanılan tansiyon hapı, kalp ilacı gibi ilaçlar az suyla alınmalıdır. Aspirin® , Coraspin® gibi kan sulandırıcı ilaçlar 1 hafta önceden kesilmelidir.

ESE Sonrası Yapılması Gerekenler
         İşlem sonrası 1- 2 saat istirahat edilmesi gerekir. Enjeksiyondan sonra belde ağrı ve girişimin yapıldığı bacakta geçici bir uyuşma ve ağrı olabilir. Girişimden sonra azalan ağrı şikayeti 4-6 saat içinde tekrar başlayabilir. Bu durum lokal anesteziğin etkisinin ortadan kalkmış olmasından kaynaklanır. Uzun etkili steroidin asıl etkisi 48-72 saat içinde tam istenilen düzeye gelir ve ağrı şikayeti 3-4 gün içinde azalmaya başlar.
         Girişim sonrası 2-3 gün beli veya boynu aşırı zorlayacak hareketlerden kaçınılmalıdır.

ESE Uygulanamayan Durumlar

Girişim bölgesinde enfeksiyonu olan,

Gebe olan veya olma ihtimali olan,

Ciddi kanama, pıhtılaşma bozukluğu olan,

Girişim yapılmasını kabul etmeyen hastalara işlem yapılmaz.

ESE Yan Etkileri-Riskleri Nelerdir?
Epidural steroid enjeksiyonu yapılan hastalar içerisinde 40-60 bin hastada bir sıklıkta enfeksiyon görülme ihtimali mevcuttur. Bu nedenle uygulamalar ameliyathanede mutlak steril koşullarda gerçekleştirilerek bu olasılık en düşük düzeye çekilir.
Çok nadir olarak geçici baş ağrısı olabilir. Sinir hasarı da çok nadir görülen bir durumdur. Özellikle sinir hasarı ciddi bir yan etki olduğundan dolayı riski en aza indirmek için girişimin mutlak suretle C-kollu skopi ile görüntüleme altında yapılması gerekir.

Kullanılan steroide bağlı olarak vücutta sıvı tutulması ve şeker hastalığı olan hastalarda 1-2 hafta şeker düzeninde bozulma gözlenebilir.

Bu makale 18 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Prof. Dr. Alp Gurbet

Prof. Dr. Alp GURBET, 1970 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lisans öncesi eğitimi İstanbul’da tamamlamıştır. 1987 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlamış olduğu lisans eğitimini 1993 yılında tamamlayarak Tıp Doktoru unvanı almıştır.1993-1998 yılları arasında mecburi hizmet ve askerlik görevlerini tamamlamıştır. Mecburi hizmetinin ardından 1998 yılında Uludağ Üniveristesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda ihtisas eğitimine başlamış ve Aralık 2002'de Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nde uzmanlığını almıştır. İhtisas eğitimini tamamlamasının ardından yine aynı fakültede Algoloji (Ağrı) Kliniği'nde çalışmaya başlamıştır. 2007 yılında Yardımcı Doçent ve 2010 yılında Doçent unvanlarını almıştır. Prof. Dr. Alp GURBET, 2008 yılında Türk Algoloji - Ağrı Derneği Yeterlilik Kurulu tarafından dü ...

Etiketler
Ese yan etkileri-riskleri nelerdir?
Prof. Dr. Alp Gurbet
Prof. Dr. Alp Gurbet
Bursa - Anestezi ve Reanimasyon
Facebook Twitter Instagram Youtube