Bir çok El cerrahisi ameliyatında, ameliyat kadar fizik tedavi de oldukça önemlidir ve ameliyatın başarısını gösteren ve hatta elde edilen sonucu daha ileriye götüren fizik tedavidir. Çünkü üst ekstremite dediğimiz başta elimiz olmak üzere kol, ön kol, omuz ve alt ekstremite olarak adlandırılan uyluk, bacak ve ayak bölgemiz vücüdumuzda birçok eklemin, tendonun, kas ve sinirin bulunduğu ve muhteşemliğini kelimelerin bile tanımlamakta yetersiz kaldığı koordinasyonda hareket eden yapılardır. Bu yapıların herhangi bir nedenle oluşan eksikliklerini, bozukluklarını ve benzeri sorunlarını sadece bir ameliyatla çözmek imkansızdır ve bunu tamamlayan mükemmel bir fizik tedavi ile bu yapıların eski işlevlerine dönmesi sağlanabilinir.

El cerrahisi kendi başına bir bilimdir ve çok geniş kapsamlıdır.

El Cerrahisi başlıca konuları;

- Doğuştan el anomalileri

- Travmatik parmak, kol bacak gibi organların tekrar mikrocerrahi ile yerine iade edilmeleri

- Travmaya bağlı oluşan ikincil sorunlar (tendon, eklem vb sorunlar veya yanık travmasına bağlı kontraktur vb sorunlar)

- Tümör Cerrahisi (Gangliyon kistlerined nadirgörülen kanserlere kadar uzanır)

- Doğuştan veya travmatik Brakial pleksus cerrahisi

- Doku noksanlıklarının onarımı

Bu liste daha geniş olarak da düşünülebilinir. Mikrocerrahi gerektiren onarımlar ise şöyle sıralanabilir;

- Doğuştan veya travmatik özellikle başparmak olmak üzere oluşan parmak kayıplarında en üst seviyede fonksiyonel ve estetik sonucu veren ayaktan ele parmak nakilleri

- Geç dönem brakial pleksus felçlerinde el, kol ve omuz bölgesindeki hareket noksanlıklarını onarabilmek için yapılacak mikrocerrahi kullanılan fonksiyonel kas transferleri

- Yanık sonrası oluşan doku eksikliklerine bağlı ellerdeki hareket kısıtlılığı sorunlarını çözmek için en iyi fonksiyonel ve estetik sonuç veren doku nakilleri

- Kompozit doku nakillerinde de bahsettiğim uzuv nakilleri.

Sonuç olarak El Cerrahisi özel cerrahi girişimleri içeren, ameliyat sonrası sıkı takip edilmesi gereken ve kompleks tedavi metodları gerektiren işlemlerdir.


Ankara Plastik Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!