Düşük = Abortus

Düşük gebeliğin 20 haftasından önce sonlanmasıdır. Sanıldığından çok daha sık gerçekleşen bir durumdur.Sıklığı tam olarak bilinmese de 5-6 gebelikten birinin düşünle sonlandığı tahmin edilir. Çoğu kez hamilelik fark edilmeden düşük gerçekleşir.Döllenmiş yumurtaların yaklaşık yarısının gebeliğin saptanabilir hale gelmeden kaybedildiği sanılmaktadır.

Düşüğe neden olan faktörleri net olarak saptayabilmek mümkün olmasa da özellikle erken dönemde gerçekleşen düşüklerin çoğunda (araştırmalarda saptanan oranlara göre yaklaşık %50 si) hayatla bağdaşmayan anomaliler saptanmıştır.

Çok sık karşılaşılan bir durum olduğundan bir kez ya da iki kez düşük yapmak sağlıklı bir bebek sahibi olma şansınızı hemen hemen hiç azaltmaz. Buna karşılık düşük yapma olasılığının artmasına neden olan bazı faktörler vardır:

Sigara ve alkol

Günde 4 fincandan fazla kahve tüketimi

Daha önce iki veya daha fazla düşük öyküsü

Uterusta (rahimde) myom ya da başka nedenlerle oluşan şekil bozukluğu olması

İkiz ,üçüz gebelikler

İyi kontrol edilmeyen gebelik şekeri, tiroid hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonları ve genital enfeksiyonlar

İleri anne yaşı

Düşük olarak tanımladığımız olayın farklı şekillerde ortaya çıkması mümkündür. Bu nedenle farklı terimlerle karşılaşmanız söz konusu olabilir. Bu terimlerin ne anlama geldiğini kısaca tanımlamak uygun olacaktır

Abortus imminens (Düşük Tehlikesi) : Düşük olasılığını işaret eden ağrılı veya ağrısız vajınal kanama vardır ama gebelik canlılığını sürdürmektedir.Rahim ağzında açıklık yoktur ve gebeliğin devam etme olasılığı vardır.

Missed Abortus : Bebeğin kalp atışlarının izlenememesine karşın düşüğü işaret eden belirgin bir şikayetin olmaması anlamına gelir. Bu durumda bir süre sonra kanama başlar ve düşük gerçekleşir ancak bunun kendiliğinden gerçekleşmesi beklenmez.Tanı kesinleştikten sonra gebelik kürtajla sonlandırılır.

Anembriyonik gebelik ( Boş gebelik , Blighted ovum) : Döllenme sonrası oluşan materyal rahime yerleşir.Gebelik kesesi normal olarak izlenir ancak embriyo ya hiç gelişmez ya da çok erken safhalarda gelişmesi durur. Ultrasonografinin rutin uygulamaya girmesinden önce böyle bir tanı koymam mümkün değildi .Bugünse sık rastlanan bir düşük şekli olarak dikkat çekmektedir.

Abortus inkompletus : Düşük gerçekleşmiş ancak rahim içinde gebelik ürününe ait dokuların tamamı rahim dışına atılmamıştır.Bu durumda kanamanı devam etmesi anne için tehlikeli olabilir. Tıbbi müdahaleyle kanamanın durdurulması gerekir

Düşük nedenleri hakkında kesin bilgi sahibi değiliz ancak kabaca ilk 3 ayda gerçekleşen düşüklerden bebeğe ait nedenlerin, daha sonraki dönemde gerçekleşen düşüklerden ise anneye ait nedenlerin sorumlu olduğunu söyleyebiliriz. Düşüklerin %98 i gebeliğin ilk 13 haftasında gerçekleşir ve bunların en az yarısında bebekte kromozom bozukluğu sözkonusudur. Daha sonra gerçekleşen düşüklerde ise annenin diabet, tiroid hastalkları, romatizmal hastalıklar ,rahime ait yapısal bozuklukların sorumlu olma olasılığı daha yüksektir.

Düşükleri engellemek için kesin olarak önerilen bir tedavi yöntemi yoktur.Baştan sağlıklı oluşmamış bir gebelik ürünü varsa hangi tedavi uygulanırsa uygulansın sonucun değişmesi mümkün değildir. Aksi durumda baştan sağlıklı oluşmuş bir gebelik sözkonusuysa düşük olasılığı zaten kendiliğinden azalacaktır.

Burada üzerinde durulması gereken bir nokta gebeliklerin büyük bir bölümünün düşükle sonlandığıdır. Üzücü de olsa bir düşük yaşamış olmanız ileride anne olma şansınızı azaltmaz.Peşpeşe iki düşük sonrası bile herhangi bir inceleme ve tedavi yapılmadan üçüncü hamileliğin sağlıklı şekilde sonuca ulaşma olasılığı hiç düşüğü olmayan birine göre çok az bir farklılık gösterir.Bugün kabul edilen yaklaşım,eğer özel bir neden yoksa birbirini izleyen üç düşük olmadan nedene yönelik araştırma yapılmaması şeklindedir.

Tekrarlayan düşükler (üç ve fazlası gebelik kaybı)konusu daha farklı özellikler taşır ve sitemizde ayrı bir bölüm halinde ele alınmıştır


İstanbul Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!