20. gebelik haftasından önce herhangi bir nedenle gebeliğin sonlanmasına abortus(düşük) adı verilir. İlk 12 hafta içinde oluşan düşükler erken düşük, 13-20. haftalar arası oluşanlar da geç düşük adını alır. Gebeliğin sağlıklı ilerleyebilmesi için birçok şart uygun olmalıdır. Tabii ki ilk şart bebeğin sağlıklı olmasıdır. Daha sonra bebeğin büyüme ve gelişmesini sürdürebileceği “yuva” rahim, konforlu, sağlıklı olmalıdır. Son olarak, zararlı dış etkenlerle karşılaşma önlenmelidir. Bebeğin sağlıklı olması ; genetik şifresinin normal olması, rahim içine düzgün yerleşmesine bağlıdır. Genetik şifre bozuk (kromozomal anomali), erken gebelik kayıplarının önemli bir çoğunluğunun nedenidir. Bu durum, doğanın bir savunma mekanizması olarak da yorumlanabilir. Zaten yaşamla bağdaşmayacak sağlıksız gebelik ürünü, erken evrede kaybedilmektedir.

Geç gebelik kayıpları ise, genellikle, genetik bozukluktan ziyade rahim kanalının yapısal bozuklarına bağlıdır. Bu yapısal bozuklukların başlıcaları ; servikal yetmezlik, rahim duvarı yapışıklıkları ve rahim içi anatomik bozukluklarıdır. Düşükler her zaman aynı belirtilerle olmaz. Gebelik kesesinin görülmesine rağmen embriyonun gelişmemesi veya çok erken dönemde gelişmesinin durması nedeniyle görülmemesi (boş kese, anembriyonik gebelik) de bir tür düşüktür. Bir başka farklı düşük de”missed abortus” adı verilen, embriyonun oluştuktan sonra yaşamaya devam etmemesidir. Bu durumda embriyonun kalp atışı görülmemektedir. Her iki tip düşük de kürtaj ile sonlandırılmalıdır.

Klasik anlamda en çok bilinen, karşılaşılan şekliyle düşük (abortus) kanama ve / veya ağrı ile başlar. Abortuslar, düşük tehdidi, kaçınılmaz düşük, tam olmayan düşük , tam düşük şeklinde 4 gruba ayrılır. Düşük tehdidi yaşayan kan uyuşmazlığı ( Rh uygunsuzluğu) olan anne adaylarına Rhogam(anti-D) yapılmalıdır. Düşük tehdidi olan hastalara, fiziksel aktivite kısıtlanır, cinsel ilişki yasaklanır, yatak istirahati önerilir. Sebep olarak luteal faz eksikliği düşünülüyorsa, progesteron verilebilir.Tedavi metodlarının etkinliği tartışmalıdır. Tüm önlemlere rağmen düşük tehdidi, düşük ile sonlanabilir.Bu olayın bir sesebi de düşüklerin önemli bir kısmının genetik anomalilerden kaynaklanmasıdır.Sağlıksız bir gebeliğin devam etmemesi doğal seleksiyon mekanizmasının işlemesi olarak değerlendirilir.


Mersin Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!