Donuk omuz (frozen shoulder, adhesive capsulitis)

Donuk omuz (frozen shoulder, adhesive capsulitis)

Genellikle bir omuz yaralanmasından sonra ortaya çıkan ve omuzun hareketlerinin kısıtlı ve ağrılı olması ile kendini gösteren bir olgudur. Bazen belirgin bir neden olmadan da oluşabilir. Omuz eklemi normal hareketliliğini kaybetmiştir. Genellikle hastalar kollarını yukarı kaldıramazlar ya da yukarı kaldırırken başlarını ağrının olduğu tarafa eğerek kaldırmaya çalışmaları tanı da önemli bir bulgudur. Hasta saçını tarayamaz, elini sırtına değdiremez, asker selamı veremez, ….vs.

Ayrıca özellikle geceleri artan şiddette omuz ve kol ağrıları vardır. Hastalar omuzlarını yukarı kaldırmaya çalışırken omuzlarında bir gıcırdama hisseder bu da omuz ekleminin normal akışkanlığını yitirmesi sonucudur. Donuk omuzun bir çok sebebi vardır. Bazen bu sebeplerin birden fazlası bir araya gelebilir. Şeker hastalığı, iltihaplı romatizmalar, boyun fıtığı ve kireçlenmeleri, akciğer hastalıkları, omuz çevresi kasların yapışma yerlerindeki zorlanmalar ve tendinitler en önemli sebepleridir. Ancak bazen hiçbir sebep bulunamayabilir.

Omuzdaki ağrı ve hareket kısıklığı başlıca 3 aşamada seyreder.

Erken dönem:
Başlangıçta omuz çevresinde çok şiddetli ve hareket kısıtlığı vardır. 3–8 ay kadar sürer.

Yapışıklık dönem:
Bu dönemde ağrı biraz azalmış fakat hareket kısıtlığı daha da belirginleşmiştir

Üçüncü dönem:
Ağrı iyice azalmıştır, ancak hasta omuzunu hiç hareket ettiremez. Bu devre 1-3 ay kadar sürer. Bu devreden sonra omuz hareketlerinde kısmen iyileşme olur. Eğer iyi tedavi edilirse omuz hareket açıklığı hemen hemen eski haline gelir.

TEDAVİ
Hastalığın dönemine göre tedavi farklılık gösterir. Hastalık zaman içinde düzelme eğilimindedir, tedavi bu süreci kısaltmak amacını taşır. Bir defa tedavi edildikten sonra omuz hareket açıklığı korunmalıdır.

* Ağrı kesici ve anti enflamatuar ilaçlar
* Kas gevşeticiler
* Soğuk veya sıcak tedavisi
* Omuz içi enjeksiyonlar
*PRP Tedavisi
*Proloterapi
* Nöral Terapi
*GTOS Terapi
* Fizik tedavi ve egzersizler omuz hareketlerinin tekrar kazanılmasını sağlar. Uzun tedavilere rağmen hastalık iyileşmezse cerrahi müdahale de gerekebilir. Cerrahi müdahale yapılsa bile uzun süreli rehabilitasyon programları uygulanmalıdır.

Dr. Ateş ŞENGİL

Bu makale 17 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Dr. Öğr. Üyesi Ateş Şendil

Dr. Ateş ŞENDİL, 1966 yılında Ankara'da doğmuştur. İlköğrenimini Ankara’da, orta ve lise öğrenimini ise İstanbul 50. Yıl Küçükyalı Lisesi'nde tamamlamıştır. Lisans öncesi eğitiminin tamamlanmasının hemen ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmıştır. Kars’da mecburi hizmetini tamamlamasının ardından 2000 yılında Ankara Tabip Odasının Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Kürsüsü'nde açmış olduğu Spor Hekimliği Kursu’nu bitirmiştir. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden Sporcu Sağlığı Uzmanı unvanını almıştır. 2008 yılında aynı enstitünün Spor Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim Dalı'nda Egzersiz Fizyolojisi doktorasını tamamlamıştır. 2010 yılında ise 5 yıl süren bir eğitim sonucunda Almanya’nın en büyük Osteopati okullarından olan ‘Institut für angewandte Osteopat ...

Etiketler
Donuk omuz tedavisi
Dr. Öğr. Üyesi Ateş Şendil
Dr. Öğr. Üyesi Ateş Şendil
Ankara - Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Facebook Twitter Instagram Youtube