Dizde kıkırdak yüzey sorunları

Dizde kıkırdak yüzey sorunları

Diz eklemi kıkırdağı travmatik, dejeneratif veya inflamatuar nedenlerle hasara uğrayabilir. Kondral lezyonlar sıra ile en sık medial femoral kondil, lateral femoral kondil ve trokleanın merkezinde yani ağırlık taşıyan bölgelerde görülür. 1.5 cm2 alandan daha küçük olan parsiyel kıkırdak lezyonları stabil oldukları ve nadiren ilerledikleri için genellikle cerrahi olarak tedavi edilmez.

Tam kat defektler ve 1.5 cm2’den daha büyük kısmi defektler semptomatikdir ve cerrahi gereklidir. Hiyalen kıkırdağın aynı yapıda rejenerasyonu mümkün olmadığı için bu konudaki çalışmalar kaybın olduğu bölgenin aynı görevi yerine getirecek benzer bir doku ile doldurulmasına yöneliktir. Ağrıyı ve diğer yakınmaları gidermeye yönelik birçok medikal veya artroskopik tedavi seçeneği bulunmakla birlikte bunların hiçbiri kıkırdağı yerine koyamamaktadır. Tam kat olmayan kıkırdak kayıplarında rejenerasyon mümkün değilken subkondral kemiğe ulaşan kayıplarda uygulanan mikrokırık yöntemi ile fibröz kıkırdak yapısında bir iyileşme beklenebilir.

Osteokondral otogreft nakli görece yeni ve başarılı bir seçenektir. Dar endikasyon sınırları ve donör saha ile ilgili sorunlar bu tekniğin kullanım alanını daraltmaktadır. Erken evrede karşımıza çıkan hastalarda koruyucu girişim olarak kabul edilebilecek osteotomiler ile kıkırdak kaybı yavaşlatılabilir. Ancak kıkırdak kaybının yaygın ve ileri evrede olduğu hastalarda son seçenek total diz artroplastisidir. Total diz artroplastisi her üç kompartmana uygulanabileceği gibi sadece bir tibiofemoral kompartmana veya patellofemoral ekleme de uygulanabilir.

Bu makale 10 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Op. Dr. Fatih Volkan Tercan

Op. Dr. Fatih Volkan TERCAN, 1969 yılında Ordu'da doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimlerinin ardından GATA Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1992 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise yine aynı fakültenin Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda yapmıştır. Uzmanlık eğitimi sonrasında Erzurum Mareşal Çakmak Asker Hastanesi ve Bursa Asker Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde görev yapmış olan Op. Dr. Fatih Volkan TERCAN, 2010 yılında silahlı kuvvetlerden emekli olmuştur. Op. Dr. Fatih Volkan TERCAN, birçok farklı özel sağlık kuruluşunda hizmet verdikten sonra 2016 yılında Esentepe Hastanesi’nde göreve başlamıştır. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) ve Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD) üyesi olan Op. Dr. Fatih Volkan TERCAN'ın Spor Y ...

Etiketler
Osteokondral otogreft nakli
Op. Dr. Fatih Volkan Tercan
Op. Dr. Fatih Volkan Tercan
Bursa - Ortopedi ve Travmatoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube