Disleksi-diskalkuli-disgrafi
Disleksi-diskalkuli-disgrafi

Kişinin zekasının normal veya normalin üstünde olmasına rağmen , yaşı , zekası ve verilen eğitime göre beklenen düzeyde öğrenememesi durumudur. Beyin görüntüleme tekniklerinin çalışmalarına göre dislektik olan bireyler , bilgiyi farklı bir biçimde işliyorlar. Sıralama yapma, okuma- yazma ve bilgiyi organize etme vb. Konularda çeşitli sorunlar yaşıyorlar.

Öğrenme güçlüğü

Okuma güçlüğü(disleksi)

Matematik güçlüğü(diskalkuli)

Yazmada güçlük(disgrafi) olmak üzere alt başlıklardan oluşmaktadır.

Özel öğrenme güçlüğü genel olarak birey okula başladığı zamanlarda anlaşılmaktadır. Bunun en belirgin özellikleri de şöyledir;

. (b-d) – ( p-q) harflerini (6-9) – (4-7) 5 rakamını ters yöne doğru yazma sayılarını ters algılama ve yazma

.Okurken harf veya kelime atlama yada okurken harf veya kelime değiştirme

. Yazım hataları ve düzensiz yazı yazma

. Çarpım tablosunu ve saati ezberleyememe vb.

. Dürtüseldir, planlamada zorluk yasar

. Yeni bilgileri öğrenmede yavaştır, zorluk yaşar

. Verilen komutları algılamada ve uygulamada sorun yaşar

Okul Öncesi zamanlarda ise;

. Gec konuşma

. Yeterli kelime bilgisi oluşturamama

.Sağ – sol karıştırma

. Küçük kas gelişiminde gerilik ( düğme ilikleyememe, ayakkabı bağlayamama, kaşık , kalem tutmamada zorluk) vb.

Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda sorun olan alanlara yönelik birebir özel eğitim alması gereklidir.


İstanbul Çocuk Gelişim Uzmanı uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!