RADİUS-ULNA ORTA CİSİM KIRIKLARI

Genel kırık belirti ve bulgularına ilave olarak, gelişebilecek kompartman sendromu bulgularını da araştırmak gerekir. Ayrılmamış kırıklarda, uzun kol sirküler alçı tespiti uygulanır. Ayrılmış kırıklarda, kapalı redüksiyon yapıldıktan sonra, dirsek 90 derecede ön kol nötralde uzun kol alçı tespiti uygulanır. 3-4 hafta sonra, hareket verebilmek için, kısa kol alçı tespitine geçilerek, dirsek serbest bırakılır. Kapalı redüksiyon yeterli değilse, açık redüksiyon, plak vida ile internal tespit uygulanır.

Ön kol kırığının plak ve vida ile tedavisi

MONTEGGİA KIRIKLARI

Ulna cisim kırığı ile birlikte radius başında çıkık olması değişik şekillerde olabilir.

Bado sınıflandırması:

Tip 1: Ulna cisminde öne açılanma, radius başında öne çıkık,

Tip 2: Ulna cisminde arkaya açılanma, radius başında arkaya çıkık,

Tip 3: Ulna koronoid çıkıntı proksimalinde kırık, radius başında laterale çıkık,

Tip 4: Radius-ulna 1/3 proksimalinde aynı seviyede kırık, radius başında öne çıkık.

Moteggia kırıkları çocuklarda kapalı redüksiyon ve uzun kol alçı tespiti ile konservatif olarak tedavi edilirler. Erişkinlerde ise tedavi cerrahidir, kırık ve çıkık açık olarak redükte edildikten sonra, kırık için plak- vida ile internal tespit, çıkık için annular ligaman tamiri yapılır. Geç olgularda radius başı eksizyonu yapılabilir.

GALEAZZİ KIRIĞI

Radius alt uç kırığı ile birlikte distal radio-ulnar eklemde çıkık ve diastaz vardır, bu eklemdeki, kapsül ve trianguler kartilajda yırtık oluşur. Cerrahi olarak tedavi edilir.

TEK RADİUS VE ULNA KIRIKLARI

Ayrılmamış kırıklarda, dirsek 90 derecede, proksimal kırıklarda ön kol supinasyonda, orta kısım kırıklarında ön kol nötralde, distal kırıklarda ise pronasyonda uzun kol alçı tespiti yapılır. Ayrılmış kırıklarda ise, açık redüksiyon ve plak-vida ile internal tespit uygulanır.

Ön Kol Kırıklarının Komplikasyonları

Yanlış kaynama

Kaynama yokluğu

Kompartman sendromu

Sinostoz, özellikle çift kemik kırıklarında görülür


İstanbul Ortopedi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!