Dikkat; kişinin potansiyel dikkat dağıtıcı uyarıları süzmesini sağlar ve ihtiyacı olan uyarı veya düşünceleri seçmesine izin verir.

Yürütücü işlevler; uygun olmayan davranışsal cevapları baskılayarak, uygun olanları başlatma, devam eden zihinsel aktiviteyi denetleme ve sürdürme fonksiyonlarından oluşur.

Dikkat ve yürütücü fonksiyonlar, geniş kapsamlı birçok tıbbi, nörolojik ve psikiyatrik durumlarda bozulmaktadır.

Örneğin; Toksik-metabolik nedenli beyin hasarı (ilaç yan etkileri de dahil), Multifokal hasarlar (beyin damar hastalıkları, kapalı kafa travmaları, multipl skleroz gibi), Gelişimsel (dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu), Dejeneratif süreçler (Alzheimer, fronto-temporal demans, Parkinson gibi), Nöropsikiyatrik durumlar (anksiyete, depresyon, mani, şizofreni gibi), Uyanıklık ve uyku bozuklukları (uyku apne sendromları ve narkolepsi gibi)

Dikkat ve yürütücü işlev bozukluklarında seyir, altta yatan sebebe bağlıdır. Kişiden alınan detaylı bilgi, muayene bulguları (özellikle dikkat ve mental durum muayenesi), nöromedikal incelemeler, sistemik – tıbbi durumlar, metabolik tarama testleri ve gerekirse toksik tarama testleri değerlidir. Bulunan sebebe göre tedavi yönlendirilir.


Ankara Nöroloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!