Deri, görülebilen ve dokunulabilen bir organ olması nedeniile psikiyatride özel bir yere sahiptir. Doğumla birlikte dış dünya ile sosyal iletişimde kullanılan ilk organ deridir. Bu açıdan deri bedenin sınırlarını oluşturup duyguların dışavurumunda aracılık eder.

Beden imajı üzerine önemli etkisi olan saçlı derinin tutulumu ile giden hastlıklar ile psikopatoloji arasındaki ilişki ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda hastalığın ortaya çıkmasında ya da gelişiminde psikolojik faktörlerin rolünün olduğu ve deri hastalarında psikopatolojik rahatsızlıkların genel toplumdan daha fazla oranda görüldüğü belirtilmiştir.

Diğer taraftan cilt hastalıkları birçok estetik kaygılara yol açar ki bu da ikincil psikopatolojik değişimlere sebep olabilir. Çünkü deri sosyal statü ve kişilerarası ilişkilerde temel bir organdır. Bu durum özellikle kadınlarda ve genç erişkinlerde anksiyeteye sebep olabilmektedir. Saç ve deri kadınsılığı, çekiciliği ve güzelliği tasvir eden bir özelliktir.Saç kaybı ve deri hastalıkları durumunda, sosyal normlara uyum sorunları, benlik saygısında azalma olabilmektedir.

Aile sorunları, iş sorunları ve yas gibi stresli yaşam olayları hastalığın başlangıcında veya deri hastalığının şiddetlenmesinden önce görülmektedir. Çalışmalarda deri hastalığiolan kişilerin titiz, mükemmelliyetçi kişilik özelliklerine sahip olduğu yeniliğe ve değişime uyum sağlamada güçlük çektiği, değişiklikler ve iyileştirmelerin kendileri için bir stres yarattığı gözlenmiştir. Saç ve deri hastalıklarının hastalarda dramatik veyıkıcı duygulara neden olduğu, bu kişilerin benlik saygısını, beden imajını ve kendine güvenini olumsuz yönde etkilediği belirtilmiştir. Psikiyatrik ilaç tedavisi ve terapinin depresyon hastalarında yalnızca depresif belirtilerin iyileştirmediği, aynı zamanda belirgin saç büyümesine yol açtığı ve deri hastalıklarında belirgin gerilemeye yol açtığı gösterilmiştir.

Saç ve deri hastalıklarnın ortaya çıkışı genetik, otoimmün, hormonal, stres ve psikolojik faktörlerin etkileşimine bağlıdır. Sonuç olarak saç ve deri hastaların tedavisi sürecinde dermatolojik tedaviye ek olarak psikiyatrik yaklaşım ve psikoterapi içeren kapsamlı bir tedavinin uygulanması, hem hastalığın gidişatında, hem de ortaya çıkabilecek ruhsal ek hastalığın önlenmesinde önem arz etmektedir.


Balıkesir Psikiyatri uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!