İlerleyici kognitif beceri kaybıdır. Bunama hastalığı olarakta bilinir. Özellikle hafıza, dikkat, dil ve problem çözme alanları etkilenir. Kişinin entelektüel ve sosyal yeteneklerinde, günlük fonksiyonlarını etkileyecek şekilde ilerleyici kayıp olur.

Her demans Alzheimer hastalığı değildir. Bir çok hastalık ve durum demansa neden olabilir.

Ailede demans bulunması, beyin damar hastalıkları için risk faktörlerine sahip olma (HT, DM, Hiperlipidemi), kafa travması, düşük eğitim seviyesi, ileri yaş (>80 yaş) demans için risk faktörleridir.

Demans tipleri

Alzheimer Hastalığı

Frontotemporal Demans (Pick Hastalığı)

Lewy Cisimcikli Demans

Vasküler Demans

Hafif Kognitif Bozukluk : Hafif hafıza bozukluğudur. Yaşlanma süreci, depresyonla ilişkili olabilir. Demans tipi değildir ancak demans dönüşebilir. Bu açıdan yakın takip gerektirir.

ALZHEİMER HASTALIĞI

En sık görülen demans formudur. Sıklıkla ilk olarak hafıza etkilenir. Zamanla unutkanlığa yön bulamama, giyinememe, idrar kaçırma, muhakeme zorluğu ilerleyici olarak eklenir.


Burdur Nöroloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!