Çocukların özgüvenini desteklemek
Çocukların özgüvenini desteklemek

Özgüven kişinin yeteneklerini, duygularını ve kendini tanımasıyla oluşan kendine duyduğu sevgi ve güvendir. Özgüven konusunda 2 aşırıdan bahsedilebilir. Bunlardan ilki özgüven eksikliği ikincisi ise özgüven aşırılığıdır. Aslında 2 durumda aynı temelde kesişir ve iki durumda kişinin çeşitli sıkıntılar yaşamasına sebep olur. Özgüvenin doğru bir dengede oluşumunu desteklemek çocuklarımızın yetişkinlik hayatları için oldukça önemlidir. Yetişkinlik hayatında özgüvenin eksik oluşu gibi fazla oluşunun da olumsuz etkilerini görmek mümkündür.

Hem fiziksel hem ruhsal bir sağlıktan bahsettiğimiz noktada aslında dengeden bahsederiz. Hayatımızda her şey gerektiği kadar yani dengeli olduğunda sağlıklı olabiliriz. Bu durum özgüven için de geçerlidir. Çocukluk döneminde çocuğa uygulanan ebeveynlik tarzı, eğitim tarzı, sosyal çevresi, bir söz veya bir davranış yetişkinler farkına bile varmadan çocukların özgüven gelişimini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebiliyor. Özgüveni destekleyen tek bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Çocuğa söylenen bir söz bile onun özgüven gelişimini olumlu yönde etkileyebildiği gibi olumsuz yönde de etkileyebilir. Peki her detayı anlatmak mümkün olmasa bile genel hatlarıyla çocuğun özgüvenini dengeli bir şekilde geliştirebilmek için neler yapılabilir?

Çocuklarınızı merak ettirip cevaplar bulmaktan çok onları sorular sormaya teşvik edin. Sorgulamayı öğretin.

Her insan bir değildir bu sebeple değişik çeşitli öğrenme yollarına önem verin. Bir yol tüm çocuklarda aynı etkiyi göstermez.

Genç insanlarla saygılı ve sevgili iletişim kurarak onları mutlaka dinleyin.

Sınırlarınızı pozitif yönde çizin asla onları utandırarak veya suçlayarak sınırlar koymayın. Koyduğunuz sınırların nedenlerini ise mutlaka çocuklara açıklayın.

Okul veya özel hayatında çocuklarınızı destekleyin, korkularını ve yenilgilerini yenmesinde ona yardımcı olun.

Çocuklarınızı düşüncelerini, duygularını dile getirmesi yönünde cesaretlendirin. Onun düşüncelerine ve duygularına önem verin ve önem verdiğinizi gösterin.

Gün içerisinde çocuğunuza sadece ona ait zamanlar verin. Kendimize ayırdığımız vakit çok kıymetlidir ve her çocuğun da sadece kendine ait olan bir zamanı olmalıdır.

Çocuklarınıza sorumlu olduğu durumlarda şefkatle yaklaşın. Sorumlu olduğu durumun sonuçlarını bilmeli ancak bunlar suçlayıcı veya sorgulayıcı şekilde anlatılmamalı.

Çocuklarınıza hata yaptıklarında telafi edebilmeyi öğretin ve onlara telafi etmek için fırsat tanıyın.

Birlikte çalışın, kararlar alın ve problemlere çözüm bulun.

Çocuğunuzu ihtiyacı olduğu zaman yardım istemeye teşvik edin.

Çocuklarınıza sanat, doğa ya da diğer yaratıcı konularda yol gösterin. Duygularını yansıtması için onlara bu yolları kullanabileceğini öğretin.

Her zaman birlikte oynayın, gülün, hayal kurun ve eğlenin.

Çocuklarınıza başkalarının ihtiyaçlarına saygı duyması konusunda model olun.

Çocuklarınıza empati kurmak, kibar davranmak ve minnettarlık konusunda model olun.


İstanbul Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!