Beslenme şemsiye bir terimdir ve normal büyüme ve gelişmenin sağlanması, sağlığın korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması için ihtiyaç duyulan besin öğelerini yeterli ve dengeli miktarlarda ve uygun zamanlarda alınmasını içeren bir eylem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yutma fonksiyonu ise beslenme için gerekli besinlerin ağız yolu ile alınıp, mideye iletilmesine kadar geçen sürede gerçekleşen olayları ifade etmektedir. Bu nedenle çocuklarda beslenme ve yutma bozukluğu farklı kavramları ifade etmektedir.

Beslenme bozukluğu, besinin tüketilmesi ve kullanımı ile ilgili problemler, beslenme ile ilgili stres ve korku, sosyal izolasyon, besin reddi, seçici beslenme, ebeveyn-çocuk ve/veya bakım veren-çocuk arası ilişkide oluşan problemleri içeren bir durumdur. Yutma bozukluğu ise beslenme için gerekli besinlerin ağız yolu ile alınıp, mideye iletilmesine kadar geçen sürede oluşan problemleri ifade etmektedir. Örneğin; ağız içi farkındalıkta azalma, çiğneme güçlüğü, dil hareket ve koordinasyonunda azalma, havayoluna besin kaçışı vb gibi problemleri içermektedir. Beslenme ve yutma bozuklukları farklı durumları ifade etse de yarattığı sonuçlar bakımından ortak sorunlar oluştururlar. Beslenme ve yutma bozuklukları; beslenmenin içerik veya miktar açısından yetersiz olması (malnütrisyon), vücudun sıvı kaybetmesi (dehidrasyon), tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, sık hastalanma, sosyal izolasyon, uzun süreli hastane yatışları ve sağlık giderlerinde artış gibi birçok olumsuz sonuca yol açmaktadır.

Beslenme ve yutma bozuklukları bebeklik döneminden başlayarak erişkin döneme kadar her yaştaki çocukta görülebilmektedir. Çocuklarda yapısal, gelişimsel, davranışsal veya nörolojik durumlar nedeniyle beslenme ve yutma problemleri görülebildiği gibi sağlıklı büyüyen dediğimiz çocuk grubunda da karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle çocuklarda beslenme ve yutma güçlüğü bulguları aile, bakım veren, eğitim veren ve/veya sağlık profesyonelleri tarafından ayırt edilebilmelidir.


Ankara Fizyoterapist uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!