Öncelikle Anjiyografi nedir; Kalp boşluklarının ve koroner arterlere tıbbi boya maddesi verilmesi sırasında görüntülenmesi ve “X” ışınları kullanılarak hareketli film çekilmesi esasına dayanan bir görüntüleme yöntemidir.

Peki bizi anjiyoya getiren süreç nedir

1. ASD, VSD, PDA gibi kalp deliklerinin kapatılması için,

2. Pulmoner (akciğer ana atardamarı) ve aort dediğimiz ana damarda oluşmuş doğuştan darlıklarda veya aort Stenozu, Pulmoner Stenoz gibi kapak darlıklarında balonla açma ya da genişletme işlemi için,

3. Aort koarktasyonunda balon veya stentle darlığı açmak için,

4. Ciddi ritm bozuklukları ve taşikardilerde eps dediğimiz yakma işlemi için,

5. Kawasaki hastalarının bir kısmında şüpheli konjenital koroner arter anomalileri veya ekoda görüntülenemeyen şüpheli koroner anevrizmaların değerlendirilmesi için,

6. Primer pulmoner hipertansiyonu veya Eisenmenger sendrom şüphesi olan çocuklarda cerrahi ya da medikal tedaviyi belirlemek için,

7.Kompleks pulmoner atrezisi olan çocuklarda Pulmoner damar yatağın değerlendirilmesi için,

8. VSD nin olmadığı pulmoner atrezili bebeklerde koroner dolaşımın belirlenmesi için

9. Kalp transplantasyon öncesinde kalbin değerlendirilmesi için

10. Kalp naklinden sonra greft vaskülopati yani vücudun organ reddinin olup olmadığının belirlenebilmesi için

11.Tek ventriküllü hastalarda Fontan ameliyatından önce pulmoner direnci ve transpulmoner gradyenti belirlemek için

12.Eko ile ve diğer naninvaziv görüntüleme yöntemleriyle belirlenememiş konjental kalp hastalıklarının kesin tanısını koyabilmek için

13. Miyokardit ve kardiyomiyopatinin değerlendirilmesinde ve ayrımında,

14.Yine bazı doğuştan kalp hastalıklarında iki kalp kulakçığı arasına delik açılması gerektiğinde (atriyal septostomi)

15. Fontan ameliyatları sonra gelişen kaçakların kapatılmasında

16.Damar arası bağlantılardaki doğuştan olan açıklıkların kapatılmasında

17. ve son olarak Mitral kapak veya triküspit kapaktaki doğuştan ya da sonradan oluşan darlıkları açmak için anjiyokardiyografi yani kalp kategorizasyonu her yaş bebek ve çocuğa uygulanabilir.


Mersin Çocuk Doktorları uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!