Televizyon çocuğun zihinsel, duygusal, sosyal ve dil gelişimini olumlu ya da olumsuz yönde etkiler. Bu etki çocuğun internet ve televizyonun çocuğun hayatında ne kadar yer aldığıyla doğru orantılıdır. Üzülerek belirtmeliyim ki anne-babalar internet ve televizyonu çocuğa bir yatıştırıcı olarak sunmaktadırlar. Çocuk yanlışı ve doğruyu ayırt edecek yaşta olmadığı için de yanlışı ayırt edememekte ve bir süre sonra bağımlılık gelişmekte.

Çocuk, uyanık olduğu sürenin 1/6'sını ya da daha fazlasını bir tek etkinliğe bağlı geçirirse, o etkinliğin çocuğun hareket ve davranışlarına bir etkisinin olması kesindir. Televizyon karşısında yemek yedirilen çocuklar lokmaları çiğnemeden yutarlar. Yediklerinin tadını alamazlar ve ileriki yaşlarda yeme bağımlılıklarına açık olurlar. Çok fazla internet ve televizyon uykularını almamalarına ve sinirli olmalarına sebep olur. İçeriğin kontrol edilmemesi ve çocuğun da bunu ayırt etmemesi sonucu korku yaratan içerekler çocukta travmaya sebep olur.

Televizyonun çocuğun yaşamında zararlı etkilerinin yanında yararlı etkileri de vardır. Özellikle 5-6 yaş gurubundaki çocukların akademik becerilerinin gelişiminde olumlu etkileri olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmış. Dil gelişimini hızlandırmaktadır.

Televizyonu çocuğun yararına kullanmanın yolu çocuğa uygun programlar seçmek, süreyi kısıtlamak, izleyeceği programdan ne mesaj aldığını kontrol etmektir. Televizyonu ne kendi hayatımızdan ne de çocuğun hayatından çıkarmak doğru bir çözüm değildir.

Günümüzde bilgisayar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Yapılan çalışmalar bilgisayar oyunlarının başında aşırı zaman harcanması çeşitli kişilik problemlerine ve okul başarısının düşmesine neden olmaktadır. İçeriğin kontrol edilmesi ve sürenin sınırlanması çocuklarımızı bu olumsuz etkilerden korumamızı kolaylaştıracaktır.

Çocuklarımızın huzurlu,sağlıklı,güvenli, spontan bir çocukluk geçirmeleri dileğiyle ...


İstanbul Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!