Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve dikkat edilecek hususlar

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve dikkat edilecek hususlar

GONORE: GONOKOKAL ÜRETRİT (BEL SOĞUKLUĞU)

Gonokokal üretritin etkeni, gram-negatif bir diplokok olan Neisseria gonorrhoeae’dir. İnkubasyon periyodunun (kuluçka süresi) genellikle 3-10 gün arasında değişmesine karşın, semptomların (belirtilerin) gelişmesi için gereken süre 12 saat gibi kısa veya 3 ay gibi uzun olabilir.

Gonokokal üretritlerin en sık görülme nedeni cinsel ilişkidir. Bir erkek için, enfekte partner ile tek bir ilişki sonucu bulaşma riski yaklaşık %17-20, buna karşın enfekte erkekten dişiye bulaşma olasılığı %80’dir. Taşıyıcı veya hasta partner ile cinsel ilişki sayısı arttıkça risk de artar. Vajinal ilişki olmaksızın salgılarla bulaşan vakalar da bildirilmiştir.

SEMPTOM VE BULGULAR

İdrar yaparken yanma

Üretral akıntı (Akıntı genelde iltihaplı, sarı-kahverengi görünümde ve çok boldur)

TANI
Cinsel Yolla Bulaşan HatalıklarHasta idrarını yaptıktan 1-4 saat sonra, özel kültür çubuğu üretraya 2-4 cm. kadar sokulup çevrilir. Homoseksüel hastalardan rektal örnek de alınır.

Örneklerden gram boyama ve kültür ortamına ekim yapılır. Gerekirse 2 ayrı örnek toplanır. Gram boyamada gram-negatif diplokoklar görülür. %95 oranında doğru tanı konulabilir.

KOMPLİKASYONLAR

Periüretritis, periüretral apse

Üretral darlık

Prostatit, prostat apsesi, epididimit, proktit, ve artrit görülebilir.

KORUNMA
Gonore, düzenli olarak kondom (prezervatif) ve ilişkisi sonrası antibiyotik kullanımı, vajen içi antiseptik veya antibiyotik uygulaması ile önlenebilir. Ceftriaxone, Spectinomycin Ciprofloxacin ,Norfloxacin , Cefuroxime aksetil, Ceftizoksime ve Amoxicillin tedavide kullanılabilir. Tedavi sonrasında hastaların takibi önemlidir. Tedavinin 3.-7. gününde hala üretrit sürüyorsa direnç gelişimi, postgonokoksik üretrit veya reenfeksiyon düşünülmelidir.

NONGONOKOKAL ÜRETRİT (NGU)
Üretrit varlığı halinde kültür veya gram boyama ile N. gonorrhoeae gösterilemediğinde, nongonokokal üretrit tanısı konulur. En önemli ve tehlikeli ajan Chlamydia trachomatis’tir. NGU li erkeklerin %25-60 ında ve gonoreli erkeklerin %4-35 inde üretrada gösterilebilir. Klamidyal enfeksiyonların %50 sinde herhangi bir bulgu yoktur ancak taşıyıcıdırlar. Hastaların %20-50 sinde Ureaplasma urealyticum NGU etkenidir. En sık, 20-24 yaşlarında görülür. Akut üretritlerin %50-75 i nongonokokaldır. İnkubasyon periyodu 7-35 gündür.

Belirtiler:

Üretral akıntı, (akıntı genellikle az miktarda, ince ve mukoid özelliktedir)

Dizüri (idrar yaparken yanma ) ve üretral (idraryolunda) kaşıntı ve batma hissi’dir.

NGU tanısı için, üretrit varlığında gram boyama ve kültür ile N. gonorrhoeae ekarte edilmelidir. Gram boyama en ideal, hasta idrarını yaptıktan 4 saat sonra alınan örnekte uygulanır.

TEDAVİ
Tetracycline , doxycycline veya erythromycin kullanılabilir. NGUten korunma, gonoredeki gibi prezervatif ve vaginal spermisit kullanımı ile sınırlıdır. Hastanın seksüel partnerlerinin birlikte tedavisi çok önemlidir.

Bu makale 11 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Prof. Dr. Murat Arslan

Doç. Dr. Murat ARSLAN, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1999 yılında başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapmış 2004 yılında Üroloji Uzmanı olmuş ve aynı klinikte baş Asistan olarak 2011 yılına kadar çalışmıştır. 2011 Yılında Özel Medical Park Hastanesi'nde, 2012 yılında İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ''Yardımcı Doçent'' unvanı ile görev almış olan Doç. Dr. Murat ARSLAN, Mannheim Üniversitesi’nde Üroonkoloji, Açık Ürolojik Cerrahi Eğitimi, Heidelberg Üniversitesi’nde Laparoskopi, Lazer ve Endoüroloji Eğitimi ve SLK Kliniken Heilbronn da Prof. Rassweiller’in yanında Robotik ve Laparoskopik Ürolojik Cerrahi eğitimlerini tamamlamıştır. 2008 Yılında Avrupa Üroloji Kurullarının düzenlediği sınavlar ...

Prof. Dr. Murat Arslan
Prof. Dr. Murat Arslan
İzmir - Üroloji
Facebook Twitter Instagram Youtube