Çikolata kisti hamile kalmayı engeller mi?
Çikolata kisti hamile kalmayı engeller mi?

Endometriozis sorununda, kadının adet döngüsünde gerçekleşen davranışlar, rahim dışında gerçekleşir. Rahim dışına yerleşen odaklar, adet döngüsünde, rahimde sergiledikleri davranışı sergilemeye devam eder. Bu sebeple de kanamaya ve dökülmeye devam eder. Bu alandaki kanamalar rahim dışında gerçekleştiği için vücuttan atılamaz ve birikmeye başlar.

Bu dökülme ve kanamaların sınırlandırılması adına, karın içinde iltihabi savunma hücreleri gelişir. Bu hücreler endometriozis hücrelerine karşı savunma alır. İyileşme ve düzeltmeyi sağlama amaçlı olan bu hareket sebebiyle, ilgili alanda enfeksiyon gelişir. Bu durum zaman içinde ilerledikçe komşu dokuları kendine çeker. Bu sebeple de yapışıklıklar meydana gelir. Bu davranışlar her adet döneminde kendini tekrar eder. İlerlemesi halinde kadının üreme yetisi olumsuz etkilenir.

Endometriozis ve kısırlık çoğunlukla beraber anılan bir konudur. İlk aşamalarında, yani hafif ve orta şiddetteki çikolata kistlerinin kısırlığa yol açıp açmayacağı hakkında yeterli araştırma ve görüş birliği yoktur. Ancak ileri evre çikolata kistlerinin gebe kalma konusunda zorluk çıkarttığı bilinir.

Kadınlarda genel olarak;

Yoğun ve geniş bir alana yayılma yapan lezyonların mevcudiyeti

Komşu organlarda bozulmalar oluşturan çikolata kistlerinde

Üreme organlarında anatomik ilişkinin bozulması durumunda

Oluşan yapışıklıklarla, özellikle fallop tüplerinde tıkanmaya yol açacak derecedeki kistler kısırlık sorununda büyük rol oynamaktadır.

Çikolata kistleri ve kısırlık arasındaki ilişki kesinlikle birbirine bağlıdır, diyemeyiz. Ancak kısır olan kadınların yaklaşık %40’ında çikolata kisti olduğu bildirilmiştir. Yapılan çalışma ve araştırmalar çikolata kistinin kısırlığı tetikleyebileceğini ortaya koymuştur.

Kısırlığın haricinde herhangi bir sebeple uygulanan laparoskopide endometriozis tespit edilme oranı % 1-5 arasındadır. Ancak, kısırlık hasebiyle uygulanan laparoskopide bu oran % 20-48 oranında görülmektedir.

Çikolata kistleri kısırlığa yol açar mı?

Rahimdeki bulunan endometrium hücrelerinin yumurtalıklara yerleşmesi ve yaşanan kanamaların yumurtalık içinde zaman içinde biriken sıvıların meydana getirdiği sorun, çikolata kistidir.

Bu kistlerin yapısı, görünüm itibariyle çikolatayı andırır. Yoğunluk ve renk bakımından çikolataya benzeyen bu yapılar, ismini buradan alır.

Çikolata kistleri üreme dönemindeki kadınlarda yaygın olarak görülebilen bir sorundur. Çikolata kistinin belirtileri ve yoğunluğu her kadında aynı derecede yaşanmaz.

Bazı kadınlar çikolata kistinden çok şiddetli şekilde etkilenirken, bazıları çikolata kistinin mevcut olduğunu dahi fark etmez.

Çikolata kistleri ileri evrede kısırlığa yol açabilir!

Çikolata kistleri teşhis edildiğinde ancak tedavisi yapılmadığında kısırlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle de ileri evrelerde olan çikolata kistleri, gebe kalmayı oldukça zorlaştırabilir.

Kadınlarda özellikle adet döneminde yoğun sancılar yaşanıyorsa, cinsel ilişki esnasında ağrı duyuluyorsa, ağrı kuyruk sokumuna doğru hissediliyorsa, çikolata kisti söz konusu olabilir. Bu kistler tedavi edilmezse, çocuk sahibi olma konusunda ciddi sorunlara yol açabilir.

Çikolata kistinin teşhisinin koyulması için, belirtileri olan hastanın ultrason ile incelenmesi gerekmektedir. Ardından laparoskopi uygulanması ve örnek parçanın biyopsiye sokulması gerekir.

Kesin teşhis koyabilmek adına, hastaya cerrahi müdahale yapılması gerekebilir. Yumurtalıkta olan çikolata kistleri ultrason ile ileri aşamalarda oldukça rahat bir şekilde tespit edilebilir.

Çikolata kisti dış gebeliğe yol açabilir!

Çikolata kistleri üreme dönemindeki kadınlarda görülen bir sorundur. Fakat ender de olsa menopoz döneminde dahi çikolata kistleri tespit edilebilir. Bundan dolayı da kadınların düzenli jinekolojik muayenelerini aksatmaması gerekir.
Bu kistler tedavi edilmez ise, tüplerde meydana gelen yapışıklıklarda rahim içine yerleşemeyen embriyo sebebiyle dış gebelik oluşması, gebe kalamama ve yumurtalıkların kaybedileceği bir netice ortaya çıkabilir. Bundan dolayı da genetik faktörlerden ya da diğer nedenlerden risk grubunda olan kadınların, çikolata kisti takiplerini sıkı tutmaları gerekir.

Çikolata kisti mevcut ise kısırlık sorunu nasıl tedavi edilir?

Kısırlık sorunundan mustarip olan hastalarda yaygın olarak görülen sorun, çikolata kistidir. Kadında çikolata kistinin olması durumunda ve kistin ilerlemiş aşamada olması halinde tedavi yapılmadan gebelik elde etmek oldukça zordur.

Kadınlara bu evrede çikolata kisti için cerrahi yöntemlerle tedavi sağlanmalı ya da yardımcı üreme yöntemlerine başvurulmalıdır. Cerrahi yöntemler yumurtalık rezervlerini oldukça olumsuz etkileyebilir. Bundan dolayı da yaşı ilerlemiş olan ancak anne olmak isteyen kadınlara cerrahi müdahale yapılmaz.

Çocuk isteyen ve çikolata kisti olan kadınlara ilk olarak aşılama tedavisi denenir. Bu tedaviden başarılı sonuç alınamaz ise tüp bebek yöntemlerine geçilir.

Çikolata kistinde cerrahi yöntemlerle tedavi sağlamak tercih edildiğinde, laparoskopik yöntem tercih edilir. İşlem ardından kadının bir sene boyunca kendiliğinden gebe kalması beklenir.

Bu yöntemle gebelik sağlanamadığında, tüp bebek yöntemine başvurulur.

Çikolata kisti tedavisi nedir?

Endometriomada ayırt edici teşhisin yapılabilmesi adına, yumurtalıkta yerleşim gösteren kistlerin içinde, tümör belirteçlerinin olmasına ve doppler kan akımındaki direnç ve akım indekslerinin incelenmesi gerekir. Ancak kesin teşhisi verebilmek adına işlem aşamasında alınan örnek dokunun patolojik incelemeye gönderilmesi gerekir.

Çikolata kisti tedavisinde cerrahi operasyonlarda, özellikle laparoskopi tercih edilir. Bu tedavi kadının yaşına, belirtilerine, çocuk isteyip istemediğine, kistin özelliklerine göre değişebilir.


İstanbul Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!