Çalışan kalpte koroner bypass
Çalışan kalpte koroner bypass

Koroner arter bypass operasyonu olacak hastaların risk faktörlerinin ameliyat öncesinde geniş kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Koroner arter hastalığı genellikle kronik hipertansiyon, diabetes mellitus, nörolojik ve kronik böbrek rahatsızlıkları gibi diğer hastalıklara eşlik edebilen bir durumdur. Bu da operasyonu gerçekleştirecek cerrahi ekip için zorluk teşkil edebilecek klinik antitelerin ortaya çıkmasına sebep olur. Modern kalp cerrahisinde ilk kez kalp akciğer makinası vasıtasıyla ameliyat 1950'li yıllarda yapılmış olup uzun seneler hastalar kalp akciğer makinasının komplikasyonuna maruz kalmışlardır.

Kalp akciğer makinası kullanıldığında kan yabancı bir yüzeyle temas etmekte, vücut da bağışıklık sistemi bileşenleri vasıtasıyla bu yabancı yüzeye bir cevap vermektedir. Aynı zamanda bu yolla yapılan operasyonlar yalnızca beyin ve diğer hayati organların kanlanabileceği düzeyde düşük kan basıncı ile gerçekleştirilmekte bu da dokuların beslenme bozukluğuna bağlı farklı semptomlar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan bir kişinin operasyonu kalp akciğer makinasıyla yapılacak olursa operasyon süresince normalden daha az kanlanan böbrek fonksiyonlarının bir bölümünü daha kaybedebilir. Bu da hastalığın gidişatını kötü yönde etkiler. Dr. Gibbon kalp akciğer makinasını ilk kez kullanan hekim olarak tıp tarihine geçmiş, onun yöntemiyle milyonlarca kalp ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Ancak yukarıda bahsedildiği gibi belli hasta gruplarında, ve kalp akciğer makinasının kullanılmamasının gerektiği diğer durumlarda operasyon atan kalpte düşük riskle gerçekleştirilebilmektedir. Bu yöntemle kalbin tümü durdurulmamakta sadece bypass yapılacak damar hattının geçtiği kalp bölgesinin hareketi yavaşlatılmaktadır. Bu oktopus denilen ileri teknoloji ürünü cerrahi bir enstruman sayesinde yapılmaktadır. Aynı zamanda intrakoroner şant denilen bir klavuz yardımıyla operasyon tecrübeli bir cerrah tarafından kolaylıkla yapılabilmektedir.

Cerrahi ekibin tecrübesi ile pompanın komplikasyonlarından kaçınmak suretiyle yüksek kaliteli bir anastomoz gerçekleştirilebilmekte, hastalar kalp akciğer makinasına bağlanan hastalara kıyasla daha erken dönemde iyileşebilmektedirler. Kalp akciğer makinası kullanılmadan operasyon yapılacak hastalar risk grubu açısından aşağıdaki gibi sınıflanabilir.

- Akciğer sorunları olan hastalar,
- Kanama diyatezi olan hastalar,
- Böbrek hastalığı olan hastalar,
- İleri yaştaki hastalar,
- Kalp fonksiyonları ciddi şekilde bozulmuş hastalar
-Çeşitli sebeplerden dolayı kesilmemesi gereken ilaçları kullanan hastalar
-Bazı kan sulandırıcı ilaçlara alerjileri olan hastalar.
-Karotis arter hastalığı
-Nörolojik hastalığı olanlar
-Kronik tıkayıcı akciğer hastalığı olanlar (KOAH)

Cerrahi ekip operasyon öncesinde hastayı ve hastalığını kapsamlı bir şekilde analiz ederek en uygun cerrahi tekniğe bu sayede karar verir. En uygun teknik hastaya göre seçilerek uygulanır.

İlk olarak 1990'lı yılların başında Amerika Birleşik Devletlerinde ve hemen arkasından Avrupada yaygınlaşan çalışan kalpte koroner arter bypass operasyonu, Dr. Mahmut AKYILDIZ ve ekibi tarfından ülkemizde de uzun zamandır başarıyla uygulanmaktadır.


İstanbul Kalp Damar Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!