Boyun fıtığı ve tedavisi

Boyun  fıtığı ve  tedavisi

Tanım: Boyun fıtığı:  Boyun omurgaları arasında amörtisör görevi yapan disk dokusunun yırtılması   ve yaşlanması (dejenerasyon) sonrası ortaya çıkan bir hastalıktır. 

Hastalığın Genel Özellikleri ve Görülme Sıklığı; Boyun bel fıtığından sonra görülen ikinci sıklıkla görülen fıtık bölgesidir
50 yaş gurubu % 20-25' inde boyunda fıtık görülürken bu oran 65 yaş üzerindekiler de % 75-80 çıkmaktadır. En sık görülen boyun fıtığı bölgeleri servikal 5-6, servikal 6-7 seviyelerinde görülürken burayı daha az sıklılkla servikal 4-5 ve  servikal 3-4 seviyeleri takip eder.

Boyun Fıtığı Nedenleri nelerdir ?
 1: Travma (özellikle araç kazaları, ve diğer yaralanmalar),
 2: Dejenerasyon  yaşlanma),
 3: Biokimyasal değişiklikler,
 3: Boyun omurgaları kireçlenmeleri,
 4: Genetik.
 Boyun Fıtığı Oluşumunda Hazırlayıcı Risk faktörleri;
 1: Boyun yanlış hareketleri ve yanlış pozisyonlar,
 2: Boyun kaslarının zayıflığı,
 3::Bazı meslekler ( uzun süre bilgisayar, daktilo kullananma),
 5: Emosyonel gerginlik.  

 Boyun Fıtığı Şikayetleri ve Bulguları:

Boyun ağrısı boyun tutulmaları en belirgin öncü şikayetlerdir. Genellikle öksürme, hapşırma ve ıkınma hareketlerle ağrı daha belirginleşir. Ağrı özelliklle geceleri artar. Boyun fıtığı omurlikten çıkan sinirler ilgili bölgede kıkırdak bası yapmaya başladıkça ilgili tarafta kolda uyuşmalar, kuvet kayıpları, refleks kaybı ve kas erimeleri ağrı şikayetini takip eder. Ancak bazı boyun fıtıkları varki bunlarda ise omurilik siniri ortadan bası altında kalması sonrası, her iki kolda omuzlarda ağrı boyun hareketlerinde kısıtlama ve her iki kolda uyuşmalar, kuvetsizlikler, kas erimeleri, refleks değişikleri görülür. Bazen boyun fıtığına bağlı bası ilerlerse myelopati denilen tablo olaya eklenir bu durumda tipik uyuşmaların yanında hastanın bacaklarında şikayet ve bulgular da olaya katılır böylece yürüme bile bozulur. Çok nadiren sifinkter ve reflekslerde bozulmalar görülür.
 
Boyun Fıtığı Teşhis; Kapsamlı bir nörolojik muayene boyun fıtığı şüphesi olan hastanın tanısında oldukça önemlidir. Burada hem boyun fıtığı teşhisinde hemde ayırıcı teşhis te göz önünde bulundurulucak bazı hastalıkları ekarte edebilmek için aşağıdaki teşhis yöntemlerine başvurulmalıdır;

  1: Direk boyun grafilerileri 

 2: Servikal Bilgisayarlı Tomografi ( Özellikle kemik omurga kanal darlıkları, omurga kaymaları, kireçlenmeleri),

 3: Boyun Magnetig Rezonans Görüntüleme ( Günümüzde en duyarlı görüntüleme tekniğidir),

 4: Elektromyelografi (Özellikle kas hastalıkaları ve Nöropatik hastalıklar),

 5: Rutin kan testleri ( Tam kan, romatoljik testler),

 6: Kemik dansimetre.
 
Boyun Fıtığı hangi hastalıklar ile karışır?

 1: Periferik sinir tuzak nöropatileri,

 2: İnfeksion  hastalıkaları ( Burusella, omurga tuberkulozu,diskitis),

 3:Omurilik tümörleri, pankoast tümörü,

 4: Brakial pleksus zedelenmeleri,

 5: Hidrosirongomyeli,

 6: Multipl skleroz, kas hastalığı,

 7: Nöropatik durumlar.

 Boyun Fıtığı Tedavi

 1: Tıbbı tedavi;
  İlaç tedavisi (ağrı kesiciler, kas gevşeticiler), Fizik tedavi,Eğitim

 2: Cerrahi tedavi ;
 
Tıbbı tedaviye cevapsız kalan hastalar dışında  şiddetli kol ağrısı verilen tüm tıbbı ilaçlar ile kontrol edilemiyorsa ayrıca fıtığın sinirlere yaptığı bası kolda, parmaklarda motor kuvetsizlik( felçler), duyu kayıpları ve reflleks kayıpları olanlar  cerrahi tedavi planlanır. Boyun fıtığı  ameliyatları daha çok altın standart teknik olarak mikrodiskektomidir: bu teknikte öncelikle yırtılan kıkırdak dokusu mikroskop eşliğinde alınarak ana sinir ve kola giden sinirlerdeki bası kaldırılarak aynı seansda vakanın özelliğiğne göre omurga stabilizasyonu için implant konulur. Boyun fıtığı için yapılan mikrodiskektomi ameliyatlarının sonuçları oldukça yüz güldürücüdür.

Sonuç olarak: Boyun fıtığı toplumda bel fıtığından sonra görülen ikinci sık fıtık tır: en sık şikayeti boyun ve kol ağrısı sonraları ağrı takiben diğer sinir basısınıa bağlı olarak siğnir felçleri duyu kusurları  görülebilir. Teşhisinde boyun MR ile kolay konulur bazen kemik kireçlenmelerfi için bilgisyaralı tomografi  ve sinir testleri EMG gerekebilir. Tedavisi hastanınh  nörolojik muayene  ve radyolojik görüntüleme  testleri birlikte bakılarak hangi tedavi uygun olduğuna katrar verilir. Tıbbı tedaviye başarısız olanlara cerrahi mikrodikektomi önerilir. Mikrodiskektomi sonuçları oldukça yüz güldürücüdür.

Bu makale 14 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Prof. Dr. Hidayet Akdemir

Prof. Dr. Hidayet AKDEMİR, 2 Mart 1954 tarihinde doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimini 1972 yılında Nevşehir Lisesi'nde bitirmiştir. 1973 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1979 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise 1983- 1988 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda yaparak Nöroşirürji uzmanı olmuştur. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda 1998 -1990 yılları arasında Öğretim Üyesi olarak, 1990-1995 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak, 1995 yılında Doçent olarak, 1997 yılında ise Profesör olarak görev yapan Dr. AKDEMİR, aynı kurumda 1997-2005 yılları arasında Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı olarak idari görev yapmıştır. 1992 yılında İsviçre Zurih Üniversitesi Nöroşirürji Kliniği'nde Observer olarak ç ...

Etiketler
Boyun fıtığı nedenleri
Prof. Dr. Hidayet Akdemir
Prof. Dr. Hidayet Akdemir
İstanbul - Beyin ve Sinir Cerrahisi
Facebook Twitter Instagram Youtube