Anne babalar boşanma durumlarında öncelikle çocuk ya da çocuklarının psikolojisini düşündüğünü biliyoruz. Çocuk psikolojisi hakkında araştırma yapan anne babalar sıklıkla boşanmada çocuk psikolojisi nasıl etkilenecek diye düşünür.

Çocukların hemen her zaman annede kaldığını kabul edecek olursak boşanmada annenin psikolojisi en az çocuk psikolojisi kadar önemlidir. Annenin psikolojik durumu sağlıklı olduğunda doğrudan doğruya çocuğun psikolojisini etkilediğini unutmamalıyız.

Boşanmada çocuğun psikolojisi önemlidir ve her zaman anne babanın çocuğuna karşı tutarlı tavırlar sergilemesi gerekiyor. Boşanma sürecinde ve sonrasında Çocuklarda psikolojik sorunlar yaşanma olasılığı her zaman vardır. Boşanma, insan yaşamındaki önemli zorluklardan biridir. Boşanma hem çiftler tarafından hemde toplumsal yapı tarafından istenen bir durum değildir. Onaylanan ve yönlendirilen bir durum da değildir. Her anne baba boşanma olayından olumsuz etkilenir. Hiç kuşku yok ki boşanmada çocuğun psikolojisi de etkilenecektir.

Ancak unutulmamalı ki annenin psikolojik durumu en az çocuğun psikolojisi kadar önemlidir. Bu açıdan anneler kendi ruhsal durumlarını önemsemelidirler. Boşanma sürecinde psikolojik durumun önemi tartışılmaz derece de önemlidir. Ancak çocuk psikolojisi kadar annenin psikolojisini de önemseyerek anne de gerekirse psiko terapi almalıdır.

Boşanırken çocuklarımıza nasıl davranmalıyız ?

Boşanma sürecinde çocuk psikolojisini değerlendirirken çocuğun yaşının kaç olduğu her zaman önemlidir. Çocuğun yaşı ona yapılacak bir açıklama için önemlidir. Boşanma sürecinde çocuğunuza yapılacak açıklamayı ana hatlarıyla şöyle özetlenebilir;

Anne baba çocuğa yapılması gereken açıklama için birlikte hareket etmeli ve aynı açıklamayı yapmalılar. Çocuğun yaşına uygun olarak yapılması gereken açıklamanın en önemli noktalarından biriside şudur; boşanmada anne babanın birisi veya her ikisi suçlu olarak anlatılmamalı ve boşanmanın çocukla ilgisinin olmadığı vurgulanmalıdır. Bununla birlikte boşanma konusu kesinleşmeden açıklama yapılmamalıdır. Verilen kararlar bir süre sonra değişirse bu durum çocuğun belirsizliğe itilmesine neden olabilecektir. Anksiyete yaşamasına neden olabilecektir. Boşanma süreci danışmanlığı tam da burada işlev görmektedir. Evlilikler boşanmaya varmadan, çiftlerin evlilik ve aile terapisi almalarında yarar var. Her şeye rağmen boşanma durumu yaşanıyorsa gerek çiftler gerekse çocuklar için psikolojik destek alınmasında yarar var.


Bursa Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!