Böbrek taşı hastalığı

Böbrek taşı hastalığı

Son yıllarda gerek ABD gerek İngiltere hasta kayıt sistemleri üzerinden yapılan incelemelerde yeni ortaya çıkan semptomatik (belirti veren) böbrek taşı hastalığı görülme sıklığında önemli bir artış olduğu belirtilmektedir. Yaşamları süresince erkeklerin yaklaşık % 12, bayanların yaklaşık % 7 sinin en az bir böbrek taşı oluşturduğu hesaplanmaktadır. Son yıllarda bayanlarda böbrek taşı hastalığı ile karşılaşma sıklığının giderek arttığı dikkati çekmektedir.

Böbrek taşı hastalığı tekrarlama özelliği olan bir hastalıktır. Böbrek taşı hastalığı tespit edilen olguların yaklaşık % 50 sinde 8 yıl içerisinde ikinci bir taşın oluşma şansı vardır. Bazı olgularda bu tekrarlama özelliği çok daha sık olarak görülür.

Böbrek taşı hastalığının en sık görüldüğü yaş grubu 20-30 arasıdır.

Böbrek taşlarının yaklaşık % 90 ı kalsiyum içeren taşlardır. Bu taşlar ya tek başına kalsiyum oksalat ya tek başına kalsiyum fosfat veya bu ikisinin karışımıdır. Kalsiyum taşlarının % 85-90 ınında ana komponent kalsiyum oksalattır. Diğer % 10-15 lik kesimde kalsiyum fosfat ya “apatite ya brushite” formundadır. Geri kalan % 10 luk kesim ya ürik asit taşı, ya struvite (magnesyum amonyum fosfat) taşı ya sistin taşıdır. Sistin taşları tüm taşların sadece % 1 lik kısmını oluşturur.

Böbrek taşı/taşları ya renal kolik (düşen taşın neden olduğu ağrı), ya idrar yolu infeksiyonu ya ultrasonografide idrar yolu darlığı, tıkanması (komplet ve inkomplet idrar yolu obstrüksiyonu) sonucu gelişen hidronefroz veya hidroüreteronefroz bulguları ile bireylerin hastaneye baş vurmasına neden olur.

Böbrek taşı hastalığı toplumda sık görülen bir hastalık olmasına karşın diyalize giren olguların ancak % 1-3 kadarında neden olarak böbrek taşı hastalığı gösterilir. Bu olguların da yaklaşık % 40-50 sinde neden struvite taşlarıdır.

Böbrek taşı hastalığı hikayesi bulunan olgularda kronik böbrek hastalığı görülme sıklığının hafifçe daha fazla olduğu belirtilmekle birlikte bu ilişkinin özellikle vücut kitle indeksi 27 kg/m2 den daha fazla olan olgularda hafifçe belirgin olduğu yayınlanmıştır.

Bu makale 19 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Prof. Dr. Müjdat Yenicesu

Prof. Dr. Müjdat YENİCESU, 1961 yılında Balıkesir - Edremit'te doğmuştur. Lise öğrenimini İstanbul Haydarpaşa ve Yalova Lisesi'nde bitirdikten sonra  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1984 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise yine Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yapmış ve 1990 yılında İç Hastalıkları Uzmanı olmuştur. Uzmanlık eğitimi sonrasında 1991 yılında 4 ay süreyle Çanakkale Deniz Hastanesi'nde ve Körfez Savaşı nedeniyle 4 ay süre ile İskenderun Deniz Hastanesi'nde İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmış olan Prof. Dr. Müjdat YENİCESU, 1991 yılında GATA Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığında Nefroloji Yan Dal ihtisasına başlamış ve 1993 yılında Nefoloji Uzmanı olmuştur. 1994-1997 yılları arasında aynı bilim dalında Yardımcı Doçent olarak gör ...

Prof. Dr. Müjdat Yenicesu
Prof. Dr. Müjdat Yenicesu
Ankara - Dahiliye - İç Hastalıkları
Facebook Twitter Instagram Youtube