Böbrek naklinde beyin ölümü sonrası bağışlanan organ sayısındaki yetersizlik nedeniyle ülkemizde maalesef canlı ağırlıklı nakiller yapılmaktadır. Bu durum genel sağlık işleyişi açısından sorunlu olsa da hastalar açısından avantajlı bir durumdur. Çünkü canlı vericiden olan nakillerde böbrek fonksiyonları hemen başlar, hastanın diyaliz gereksinimi ortadan kalkar. Takılan böbrek ölen kişiden alınan böbrekten daha uzun yaşar. Hasta daha az savunma sistemini baskılayıcı ilaç kullanır ve hasta ile vericisi arasındaki duygusal bağlar daha da kuvvetlenir.

Vericiler bizim için çok önemlidir. Bu kadar büyük fedakarlık yapan vericilere ne ameliyat sırasında ne de daha sonraki yaşamlarında da zararımız olmaması lazım. Onun için onları çok iyi inceliyoruz. Ameliyat döneminde ve daha sonraki yaşam süresinde böbrek vermeye bağlı problem çıkabilecek vericileri hemen eliyoruz. Ancak sorunsuz olanları verici olarak kabul ediyoruz. Kendi pratiğimde neredeyse her 3 vericiden birini eliyoruz. Tabii ki geri kalan vericiler geri kalan hayatlarını sorunsuz yaşayacaklardır.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!