Böbrek kanseri ve tedavisi

Böbrek kanseri ve tedavisi

*Böbreklerin idrarın oluşup aktığı bölümü ve dış kısmından kaynaklanan kanserlerin tedavisi ve sebepleri farklılıklar gösterir. Burada bahsedilen böbreğin dış kısmından, kabuk kısmından kaynaklanan kanserlerdir. Üroloji dilinde bu tümörler Renal Cell Carcinom kelimelerinin baş harflerinin kısaltması olan " RCC" (Renal Cell Carcinom) diye anılır.

Bütün dünyada her yıl 300000 yeni böbrek kanseri teşhis ediliyor; gelişmiş, endüstrileşmiş ülkelerde bu hastalık daha sık görülüyor.

* Bütün bir ömürde bir erkeğin böbrek tümörüne yakalanma ihtimali 1 /69 iken bir kadında bu oran 1/116 dır; yani erkeklerde çok daha fazla rastlanıyor.

*Eskiden böbrek kanseri yaşlıların hastalığı olarak bilinir ve genellikle 65 yaş üstünde karşımıza çıkarken; günümüzde radyolojik tanı yöntemlerinin sık kullanılması ve gelişmiş toplumlarda check-up kavramının gelişmesi ile daha genç yaşlarda karşımıza çıkmaya başlamıştır.

* Böbrek kanserinin nedenleri arasında en sık görülenleri;
- Sigara içimi
- Obezite (Şişmanlık )
- Hipertansiyon (yüksek tansiyon hastası olmak)

* Böbrek kanserinin klasik belirtileri olan :
Karında kitle; idrardan kan gelmesi, karın ağrısı ve zayıflama ancak hastaların % 7'sinde karşımıza çıkıyor, çünkü günümüzde hastaların  % 50 den fazlası başka şikayetler ile bir sağlık kuruluşuna başvuran ve tesadüfen böbreğinde tümör saptanıp ürolojiye yönlendirilen hastalardır.

* Böbrek tümörü son derece saldırgan ve hızla cerrahi tedavisi yapılması gereken bir hastalıkdır, ne yazık ki günümüzde  böbrek kanseri tanısı konan hastaların % 30 u (1/3 ü) tanı konduğu anda karşımıza metaztatik (uzak organlara yayılımış) olarak çıkmaktadır.

* Daha öncede bahsedildiği gibi günümüzde böbrekdeki tümör kitlesi henüz küçükken teşhis edildiği için böbrek tümörlerinin kendine özgü belirtisi yok; ancak böbrekdeki kitleden üretilen bazı hormonlar kana pompalanır ve kanımızda dolaşırlar, bu maddeler bazı hastalıklara ve belirtilere neden olur, bu belirtilere  "Paraneoplastik Sendrom" deniyor, 

Bu belirtilerden en önemlileri şunlardır:

- Tansiyon yükselmesi (hipertansiyon)
- Sebepsiz ateş
- Kilo kaybı (Zayıflama)
- İzah edilemiyen kansızlık (Anemi)
- Kanda sedimentasyon yükselmesi
- Kanda karaciğer testlerinin bozuk çıkması

Böbrek Kanseri Teşhisi Nasıl Konur

Genellikle başka şikayetler ile başka branşlara başvurmuş hastalarda yapılan Tüm Batın Ultrasonografisi yada Batın BT ( Bilgisyarlı Tomografi) yada Batın MR ile tanı konur. 

*PET ve PET CT nin bu radyolojik yöntemlere hiçbir üstünlüğü yoktur*

Böbrek Kanseri Tedavisi

* Böbrek kanserinin tedavisi tanı kondukdan sonra mümkün olabilen en kısa zamanda ameliyat olmaktır. Yani tedavisi  "Cerrahi tedavi " dir. Deneyimli  ellerde yapılan cerrahi ile çok olumlu sonuçlar alınmaktadır. Eğer tümör uzak organlara yayılmamış ise sadece cerrahi tedavi yeterli olmaktadır.

* Böbrek kanseri tedavisinde yapılan cerrahi tedavi kanserli böbreği çevresindeki dokularla birlikte (tümörün ameliyat sırasında açılıp etrafa saçılmaması için ) çıkarmaktır.

Bu ameliyatın adı "RADiKAL NEFREKTOMİ" dir. Bu ameliyat oldukca büyük bir ameliyat olup Genel Anestezi ile yapılmaktadır. Bu ameliyatı klasik açık cerrahi yada laparoskopik cerrahi ile gerçekleştirmek mümkündür; biz bu ameliyatı böbrekdeki tümörürün boyutlarını göz önüne alarak "Laparoskopik Cerrahi" ile gerçekleştiriyoruz. Ancak böbrekdeki tümörün boyutları çok büyük yada beraberinde kalbe uzanan tümör pıhtısı varsa klasik cerrahiyi tercih ediyoruz. 

Yayılmış (Metaztatik) Böbrek Kanserlerinde Tedavi

* Teşhis konulduğunda başka organlara yayılmış olarak karşımıza çıkan böbrek tümörlerinde eskiden "Cerrahi Tedavi" yapılamıyor, bir anlamda hastalar kaderine terk ediliyorlardı; günümüzde "Modern Cerrahi  Teknikler" ve yeni çıkan ilaçlarla bu hastalarda son derece olumlu sonuçlar alınıyor. Günümüzde metaztatik hastalık varlığında  kabul edilen tedavi "Radikal Nefrektomi" dediğimiz cerrahi tedavi, buna ilave olarak "Immunoterapi" ilaçlarının kullanılmasıdır.

İlerlemiş hastalıkdaki tümörlü böbreğin çıkarılma ameliyatı na "Sitoredüktif Nefrektomi" deniyor. Yani metaztatik hastalıkda önce tümörlü kitle çıkarılıcak, sonra onkoloji tarafından İmmünoterapi  ilaçları başlanıcaktır.

** İlerlemiş (metaztatik) hastalığı olan hastalarda cerrahi tedavi ve immünöterapi ilaçların kullanımı ile ameliyat edilmeyen yada edilemiyen, sadece immünöterapi ilaçları kullanan hastalar kıyaslandığında ameliyat yapılan hastaların ameliyat yapılamıyan diğer hastalara oranla 2.5 kat daha fazla yaşadıkları ve yaşam kalitelerinin diğer gruptan daha iyi olduğu ortaya çıkmıştır.

Yayılmış (metaztatik) hastalıkda tümörlü böbreğin çıkarılması hem hastaya yaşam konforu getirmekte; hemde ameliyat sonrası kullanılıcak olan " İmmunoterapi " ilaçlarının faydalı olmasını sağlamaktadır.


Metaztatik hastalık söz konusu olduğunda onkolojik ilaç  tedavisinin işe yaraması için hastanın bağışıklık sisteminin iyi çalışması gereklidir, kanserli böbrek kitlesi insanın bağışıklık sistemini baskılamaktadır; tümörlü böbrek çıkarılınca bağışıklık sistemi yeniden canlanmakta ve hastalığa direnebilmektedir. Buna ilaveten tümöre bağlı olumsuz belirtiler ameliyat sonrası kaybolmaktadır. 

İlerlemiş Hastalıkda Cerrahi Tedavi Herkese Uygulanırmı?

** Metaztatik Böbrek Tümör Cerrahisi oldukca riskli ve zor bir ameliyattır; bu nedenle bu konuda tecrübe sahibi ekipler tarafından , yeterli alt yapıya sahip hastanelerde uygulanmalıdır.

** Ameliyat öncesi tarama tetkiklerinde beyin ve karaciğere  yayılım olmamalıdır.

** Hastanın genel vücut performansı bu ameliyatı uygulamak için yeterli olmalıdır.

** Eğer daha önce tümöre biopsi yapılmış ise sarkomatoid elemanlar olmamalıdır. 

Böbreği Korumak ve Sadece Tümörü Çıkarmak Mümkün mü?

* Günümüzde radyolojik tetkiklerin daha sık kullanılır hale gelmesş, tıp teknolojilerinin ilerlemesi ve check-up kavramının yerleşmesi ile böbrek tümörlerini oldukca küçük boyutlarda yakalayabiliyoruz. Bu hastalarda“Nefron Koruyucu Cerrahi” yada “Parsiyel Nefrektomi” diye adlandırdığımız, sadece tümörlü kısmın çıkarıldığı, böbreğin tamamen alınmadığı ameliyat tekniğini uyguluyoruz

* Bu ameliyatın uygulanabilmesi için tümör çapının 6 cm den daha büyük olmaması ve böbreğin uygun yerinde olması gerekiyor. Tümör büyüklüğü burada çok önemli, 7 cm den büyük tümörlerde sadece tümör çıkarılırsa daha sonra kalan böbrek içinde yeni tümör gelişimi ihtimali çok yüksektir. Bu nedenle 7 cm ve daha büyük tümörlerde Tümörlü Böbreği olduğu gibi çıkarmak gerekir.

** Özellikle böbrek fonksiyonları iyi olmayan, yada tek böbrekli yada her iki böbreğinde aynı anda tümör saptanan olgularda “Parsiyel Nefrektomi” ameliyatını uyguluyoruz. Böylece hastaların böbrek fonksiyonları belli ölçüde korunmuş oluyor.

** Bu ameliyatı uygulayabilmek  için tümörün böbreğin uygun yerinde olması ve 6 cm den daha büyük olmaması ve ekibin bu konuda oldukca deneyimli olması gerekiyor. 
 

ameliyat öncesi böbrek tümörü ameliyat sonrası tümörü çıkartılmış böbrek
 

Bu makale 15 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof. Dr. Tahir KARADENİZ 1957 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir.Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Maarif Koleji'nde tamamlamıştır.1975-1982 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi aldıktan sonra 1984- 1989 yılları arasında  ihtisasını  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. Mecburi hzimetini Kastamonu'da yaptıktan sonra Askerliğini Denizli Askeri Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı, Tbp. Asteğmen olarak yapmıştır.1996 yılında "Üroloji Doçent" ünvanını almış; 1998 yılında Türkiye’de ilk ve tek yapılan ÖSYM’nin hazırladığı Klinik Şef Merkezi sınavını derece ile kazanıp çalıştığı "Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesine Üroloji Klinik Şefi (Direktörü) olmuştur. 2013 yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde profesörlüğe atanmış ve hâlen Medicana International İs ...

Prof. Dr. Tahir Karadeniz
Prof. Dr. Tahir Karadeniz
İstanbul - Üroloji
Facebook Twitter Instagram Youtube