Böbrek çıkım darlıkları, böbrek çıkışının ureter denen idrar kanalına dönüştüğü yerdeki havuzcuk kısmının daralması nedenıyle oluşan idrar akımının yavaşlamasına neden olan daralmalar olup doğumsal veya sonradan oluşan nedenlerle ortaya cıkabilir.

Hastalık halini alması; böbrek fonksiyonlarını bozmaya başladığında, infeksiyon, taş ve tansiyon artışına sebep olduğunda ortaya çıkmaktadır. Bazen doğumsal ekstrarenal pelvıs dediğimiz genişlemeler bu gurupta yer alır ama hastalık olarak addedilmezler.

Darlığın hastalık kararının verilmesinde DTPA diuretik renal parankımal sintigrafi sonucu kanıta dayalı sonuçtur. T 1/2 süresi 20 den yuksek ise bu darlık tedavı edilmeli böbrekte basınç artımına sebep olmaktadır.

Üreter kanal ağzının daralmasında doğumsal strıkturler var ise başka eksternal damar basısı yok ise internal endopyelotomi dediğimiz rijit veya fleksıbıl ureterorenoskop ile holmium lazer kullanılarak darlık kesilerek açılabilmekte ve endopyelotomi kateterı yerleştirilerek belli takıp sureleri sonrasında darlık düzeltilebilmektedir. Bu konuda Türkiye deki ilk seri tarafımdan ulusal üroloj kongresinde sunulmuştur.

Laparoskopının gelişmesi ile laparoskopik olarak darlıkların kesilerek çıkarılması ve uc uca yeniden kateter uzerinde birleştirilmesi yapılabilmekte.

Perkutan girişimlede taşlı olgularda böbrek içine girilerek antegrad denilen yöntemle darlık yeri kesilerek açılıp kateter yerleştirilerek darlığın düzelmesi ile hem taş hemde darlık operasyonu aynı anda yapılmış olur.

Son olarak taşlı veya komplike damar basılı olgularda açık operasyonla hem taşın alınması hem darlıkların düzeltılmesı amelıyatı yapılabilir .


Ankara Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!