***BİYOPSİKOSOSYAL varlık olan insanın bu bağlamda gelişimini sağlayabilmesi için doğumdan itibaren normal gelişim sürecine en iyi düzeyde adapte olabilmesi gerekmektedir.***


*Bu süreç (Psikolojiyi bir kenara alarak) fiziksel ve duysal olarak ilerler.


*FONKSİYON!!! bu ilerleyişin en temel hedefidir.

*Fonksiyonel olmayan hiçbir gelişim aşama kaydedemez.Fonksiyonelliğe ulaşabilmek için insan daha temelde olan "YAPI" ve sonrasında yapı üzerine oturacak olan "İŞLEV" parametresini kullanır. Bu üçlü, insanın normal gelişiminde rol oynayan en temel parametredir.


*Gelişim sürecinde tıkanan her birey fonksiyonel açıdan eksik kalır. İnsan gelişim gösteremediği her konuda bir alt basamağa ve hatta temel basamak olan "YAPI" ya inerek düzeltmeler yapar. "YAPI" üzerine "İŞLEV" koyar ve "İŞLEV" i bir "FONKSİYON" ile birleştirerek ilerler.


*Oyun içerisinde en mutlu görünen çocuklar, kendi içinde net olarak yapacağı şeyi en iyi belirleyen, dolayısıyla fonksiyona en net ulaşabilen çocuklardır.

*BİYOPSİKOSOSYAL çerçeveye insanın SPİRİTÜEL bileşenini de eklememiz gerekir ki bu bileşen de ayrıca açıklığa kavuşması gerektiği için uzmanlarına bırakılmalıdır.


İzmir Fizyoterapist uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!