Bir muayene bulgusu olarak üfürüm nedir?
Bir muayene bulgusu olarak üfürüm nedir?

Bir hasta bir hekime herhangi bir şikayetle başvurduğunda genel bir muayeneden geçer.

Bu muayenenin bir parçası da göğüs önünden ve arkasından kalbin dinlenmesidir.

Bu sırada üfürüm dediğimiz bir ses duyulabilir.

Bu üfürüm denilen ses kabaca ikiye ayrılır:

1) Masum üfürüm

2) Kalp hastalıklarına bağlı üfürüm

Masum üfürüm, adı üzerinde olduğu gibi bir kalp hastalığından kaynaklanmayan sağlıklı çocukların %30-40’ında duyulan kalp dinamiklerine bağlı seslerdir.

Bir çocukta üfürüm var ise bunun bir çocuk kardiyoloğu tarafından değerlendirilmesi ve ayrımının yapılması gerekir.


Adana Çocuk Doktorları uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!