1. Kavernom nedir

Kavernom Beyin, beyincik, beyin sapı, omurilik ve göz küresi gibi pek çok yerlerde bulunabilen ve doğuştan gelen iyi huylu, düşük basınçlı beyin damar yumaklarıdır. Kavernomlar genellikle bir tane bazen de kalıtsal olarak geçen bireylerde birden fazla olabilirler. Kavernomlar yüksek basınçlı beyin damar yumaklarından (arterio-venöz malformasyonlar) sonra ikinci sıklıkla görülür. Kavernomların toplumda görülme sıklığı %0.02-0.6 gibi nadir görülürler. Kavernomlar her iki cins de kadın ve erkeklerde eşit sıklıkla görülür. Büyüklükleri ise çok küçük milimetrik çaptan 1.5-3 cm ye kadar büyüklükte olabilir.

2.Kavernom belirtileri ve şikayetleri?

Kavernom:

Baş ağrısı

Epilepsi (sara) nöbetleri

Gibi bulunduğu yere göre şikayetleri ve bulguları olabilir. Örneğin beyindeki Kavernomlar baş ağrısı veya sara nöbetleri sık görülürken, kritik bölgeler gibi beyin sapı Kavernomlar ise tekrarlı beyin kanamaları sonrası felçler, denge bozukluğu veya göz kası felçleri gibi bulgular görülebilir.

3.Kavernom beyin kanamaları tehlikeli midir?

Kavernomlar diğer yüksek akımlı damar yumakları (arterio-venöz malformasyonlar) gibi büyük beyin kanamaları veya inme sonuçların dan ziyade çok küçük sessiz veya hastanın tanıyamadığı şekilde mikro beyin kanamaları şeklinde seyredebilir.

4.Kavernomlar neden kanarlar?

Risk faktörleri vardır bunlar;

Yüksek kan basıcı ( Tansiyon)

Gebelik

Efor gerektiren sporlar

Stres

Gibi durumlar sonucunda Kavernomu tetiklenmesiyle beyin kanaması oluşmaktadır.

5.Kavernomlar nasıl teşhis edilir?

Kavernomlar ilaçlı Beyin MR (Manyetik Rezonans) test yöntemi ile görüntülenebilir ve teşhisi kolay dır.

6.Kavernomlar ne sıklıkla beyin kanaması yaparlar?

Bu oranlar çok düşük olup %0,2-1,2 arasında olup ancak ikinci veya tekrarlayıcı kanama oranı ise %5- 60 kadar yüksektir.Tekrarlı beyin sapı kanama oranları ise daha yüksektir. Her beyin kavernom kanaması beyinde sara riskini veya yeni bulguları ortaya çıkarabilir bunlarda kalıcı sakatlıklara dönüşür.

7.Kavernom tedavisi nedir?

Hiç şikâyeti olmayan veya tesadüfen tespit edilen Kavernomlar sadece takip edilirken tekrarlı beyin kanaması yapan ve sara nöbetleri sebat edenler veya beyin hayati yerlerinde yerleşenler örneğin beyin sapı ve diğer kritik bölgelerdeki kavernomlar ise mikro cerrahi yöntemi ile ameliyatla çıkarırlar.

8.Kavernomlarda ışın tedavisin yeri var mıdır?

Bu çok tartışmalı bir konudur. Beynin kiritik bölgeleri kavernomları ameliyat alınmayıp ışın tedavisi (gama veya cıber ışını) ile tedavi edilen Kavernomlar sonraki takiplerinde beyin kanamaları ile ameliyata alınmaktadırlar. Kavernomların tedavisinde mikro cerrahi ameliyat tekniği altın standart bir tedavi şeklidir.

9.Kavernomlu hastalarda sara nöbetleri iyileşebiliyor mu?

Mikro cerrahi ile sadece Kavernomun alınması değil aynı zamanda Kavernomun tahrip ettiği etrafındaki nöbeti tetikleyen dokular temizlendiği için ilaçların yetersiz kaldığı sara nöbetleri de cerrahi tedavi ile tedavisi yapılmaktadır.

10.Kavernomlarda ameliyat riskleri var mıdır?

Her beyin ameliyatında olduğu gibi Kavernom ameliyatları tecrübeli ellerde düşük risklerde yapılmaktadır. Günümüzün gelişmiş yüksek teknolojileriyle bu riskleri çok düşük oranlara çekmiştir. Burada hedef Kavernomun tamamını almanın yanında Kavernomun hastaya yapacağı tekrarlı beyin kanamasından korumak ve kurtarmaktır daha önemlisi ise ilaçlara cevapsız sara nöbetlerini iyileştirmektir.


İstanbul Beyin Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!