Beyin kanaması ( serebral kanama )

Beyin kanaması ( serebral kanama )

Beyin kanaması; beyni besleyen damarların yırtılması (rüptür) ve damar dışına sızan kanın yırtığın olduğu bölgede göllenmesidir. Beyin kanaması sadece bir damarda oluşabileceği gibi aynı anda birkaç damarda birden meydana gelebilir. Beyin kanaması travma sonucunda veya kendiliğinden (spontan) gelişebilir. Yırtılan damarın beslediği bölge yırtılmadan sonra beslenemediği için, kanın göllendiği bölge de göllenmenin neden olacağı basınçtan dolayı hasar görebilir, hatta tamamen çalışamaz duruma gelebilir. Kanamaya yol açabilen çeşitli nedenler vardır ve kanama nedeniyle oluşan hayati risk, kanama nedenine, kanamanın yerine ve miktarına bağlıdır.

1-Travma: başın darbe almasıdır. Darbenin geldiği yer ve kafada yarattığı hasara bağlı olarak ( kemik kırığı, beyin dokusu hasarı, damar zedelenmesi gibi ) gelişen beyin kanamaları çeşitli tip ve alanlarda olabilir.

2-Hipertansiyon: kan basıncının yükselmesi sonucunda beyin dokusu içerisine veya beyni saran zarların arasına kanama oluşabilir.

3-Damar hastalığına bağlı olarak: anevrizma gibi damar cidarında zayıflamaya neden olan durumlarda ortaya çıkan beyin kanamaları genellikle beyni saran zarların arasına olur.

4-Beyin içerisindeki küçük toplardamarlarda veya beynin ana toplardamarlarında ortaya çıkan tıkanıklık sonucunda oluşabilir.

5-Yeterli kan gelmediği için veya başka nedenlerle hasar görmüş beyin dokusu içerisinde kanama gelişebilir.

6-Bazı beyin tümörlerinde, tümör içi kanamalar oluşabilir.

7-Bazı kan hastalıklarında vücudun diğer organlarında olduğu gibi, beyin kanaması da görülebilir.

Beyin kanamaları bulunduğu yere göre isimlendirilir;

Epidural kanama (kafatası ile beyin zarı arası olan)

Subdural kanama (beynin kalın zarı ile beyin dokusu üzerindeki örümcek zar arası)

Subaraknoid kanama (beyin boşlukları arası)

İntraserebral kanama (beyin dokusu içine)

Her türlü beyin kanaması, kanamanın yerine göre hastada çeşitli belirtilere yol açmaktadır. Sıklıkla devam eden baş ağrısı, bulantı-kusma, kuvvet kaybı ve felç, konuşma bozukluğu, görme bozukluğu, denge bozukluğu, hatta bilinç kaybı en belirgin belirtilerdir.

Beyin kanaması kısa sürede ölüm veya felce yol açabilen acil ve riskli olduğundan, çok acil ameliyat gerektiren durumlar oluşturabilir. Ancak, bunun anlamı her beyin kanamasının da mutlaka acilen ameliyat edilmesi gerektiği değildir. Tedavi zamanı ve yöntemine,  kanamanın yeri, miktarı, nedeni ve hastanın genel durumuna göre hekim tarafından karar verilir.

Bu makale 17 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Prof. Dr. Mehmet Sedat Çağlı

Prof.Dr Sedat ÇAĞLI, 12 Şubat 1968 tarihinde Cizre'de doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimlerini tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1990 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) uzmanlık eğitimini 1990-1998 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tamamlamıştır. 2004 yılında Doçent’lik ünvanı, 2010 yılında ise Profesor ünvanını almıştır.  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisinde çalışmaya başladı. Bu çalışma süreci içinde ABD de değişik zamanlarda 1.5 yıl “Omurga ve Omurilik Cerrahisi” konusunda çalışmalar yaptı. Ayrıca çeşitli kazandığı uluslararası burslarla Avrupanın değişik ülkelerinde kısa süreli eğitim amaçlı bulundu. Omurga kırıkları, dejeneratif hastalıkları, enfeksiyonları,tümörleri k ...

Yazarı sosyal medya'da takip edin
Etiketler
Beyin kanaması sonrası
Prof. Dr. Mehmet Sedat Çağlı
Prof. Dr. Mehmet Sedat Çağlı
İzmir - Beyin ve Sinir Cerrahisi
Facebook Twitter Instagram Youtube