Beyin damar yumakları ve tedavisi (avm)

Beyin damar yumakları ve tedavisi (avm)

TANIM: Beyin damarların gelişimi esnasında, damar duvarının eksik gelişmesi sonrası atar damarlar ile toplardamarlar arasında bir yumaklaşmaya beyin arterio-venöz malformasyon (AVM) adı verilmektedir.
 
AVM Genel özellikleri ve Görülme sıklığı

Çocukluk beyin kanamaların en sık nedenidir,
Erişkin yaştaki beyin kanamaların %5–10'dur, 
Beyin anevrizmalarının (balonlaşma) 1/10 teşkil eder,
Genellikle 40 yaşına kadar beyin kanaması yaparken, 55 yaşın üzerinde kanama oranı azalır,
AVM lerin % 90’ı beyinde görülürken,  %10’u beyincikte görülür,
Yıllık beyin kanama oranı %4’tür.
  
 AVM Klinik Şikâyetleri ve Bulguları
  

   Bir AVM li hasta gerek acil gerekse polikliniklere yukarıda sıralanan ana başlıklardan örneğin geç epilepsi (sara nöbeti) geçirerek başvurabildiği gibi acil bir küçük veya büyük beyin kanaması klinik bulgularıyla başvurabilir. Nadiren gizli veya belirgin beyin kanaması sonrası beyin omurilik suyu dolanımı engellenmesi ile beyinde su toplanması (hidrosefali) şikayetleri (yürüme bozukluğu, idrar tutamama, ve hafıza kaybı) başvurabilirler. Çocukluk yaşlarında ise doğuştan kalb yetmezliği şikayetleri ile çocuk poliklilinklere acil veya elektif olarak başvururlar. Sonuçta bir AVM li hasta 4 ana klinik başlıkta kendini gösterirler;
 
   1: Beyin kanaması, 
   2: Sara nöbeti (epilepsi),
   3: Beyinde su toplanması (hidrosefali),
   4: Bebeklerde kalp yetmezliği ile nörolojik acil veya polikiliniklere başvururlar.
 
AVM Teşhisi
 
  Beyin damar hastalığı olan AVM'nin tanısında aşağıdaki tetkik yöntemleri kullanılmakatadır: Günümüzde beyin AVM'l'lerin teşhisinde gelişmiş görüntüleme yöntemleri olan aşağıda sıralanan tetkik yöntemleri kombine veya ayrı ayrı kullanılmaktadır. Bunlar;
 
    1: Bilgisayarlı Tomografi (BT),
    2: Bilgisayarlı Tomografi Anjiografi (BTA),
    3: MR Anjiografi (MRA),
    4: Dijital Serebral Anjiografi (DSA). 
 
AVM Tedavisi
 
  AVM tedavisi oldukça kompleks ve zor bir konu olup burada aşağıda sıralanan tedavi seçenekleri ya tek başına ya da kombine olacak şekilde her bir hasta üzerine ayrı ayrı değerlendirilir.Her bir tedavi şeklinin kendine has avantajları ve dezavantajları olup burada bireyselleşerek endikasyonları ve komplikasyonları iyi değerlendirmek gereklidir. Sonuç iyi huylu bir damar yumağında en iyi tedavi yöntemi hasta konforunu koruyan mümkünse lezyonu total elimine eden ve en önemliside nörolojik sekel bırakmadan yapılan tedavi şeklidir.
 
    1: Cerrahi tedavi, 
    2: Gamma knife,
    3: Embolizasyon,
    4: Bu 3 tedavi seçeneğinin kombinasyonu  
    5: Takip.

Sonuç olarak Beyin Damar yumağı ( AVM) beynin bir damarsal hastalığı olup çoğunlukla doğumdan beri vardır çocukluk ve ergennlik çağı yaşları veya bazen orta yaşlara doğru şikayet vermeye başlar en sık şikayeti önceleri baş ağrısı sonra sara nöbetleri bazende beyin kanaması ile acil ile hastaneler başvururlar. Teşhisinde ön önemli adımlar iyi bir nörolojik muayene sonra ilgili teşhis testlerinden beyin Magnetik rezonans (MR) ve beyin damar anjiografisi ile bu damar yumağının hangi tipi olduğu kesi tanı konulduktan sonra hangi tedavi şekilne uygun olduğu kanaat edilip ve bu hastalığın tedavisi  planlanır. Öncelikle en uygun tedaviyi bulmak için kapsamlı bir testler sonrası karar verilir. Bazen sadece ameliyat seçeneği tek başına yapılırken bazı daha kompleks ve büyük tiplerinde kombine tedaviler  embolizasyon+ ameliyat seçeneği veya sadece gama knife seçeneği beyin damar yumağının beyindeki yerleşimine ve tipine göre karar verilir. Tecrübeli beyin cerrahları ve damar mimarisini iyi bilen vasküler beyin cerrahlarının yaptığı beyin damar yumağı ameliyatları sonuçları oldukça mükemmeldir

 

Bu makale 18 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof. Dr. Hidayet AKDEMİR, 2 Mart 1954 tarihinde doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimini 1972 yılında Nevşehir Lisesi'nde bitirmiştir. 1973 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1979 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise 1983- 1988 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda yaparak Nöroşirürji uzmanı olmuştur. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda 1998 -1990 yılları arasında Öğretim Üyesi olarak, 1990-1995 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak, 1995 yılında Doçent olarak, 1997 yılında ise Profesör olarak görev yapan Dr. AKDEMİR, aynı kurumda 1997-2005 yılları arasında Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı olarak idari görev yapmıştır. 1992 yılında İsviçre Zurih Üniversitesi Nöroşirürji Kliniği'nde Observer olarak ç ...

Etiketler
Beyin tümörü
Prof. Dr. Hidayet Akdemir
Prof. Dr. Hidayet Akdemir
İstanbul - Beyin ve Sinir Cerrahisi
Facebook Twitter Instagram Youtube