Obezite Cerrahisinde En Başarılı Sonuçlar İçin 8 Altın Kriter

Bu yazımızda inceleyeceğimiz sekiz prensip, ameliyata bağlı ölüm oranlarını ve komplikasyonları azaltabilir.

Mexico Bariatric araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmaya göre, çok sayıda ameliyat yapan cerrahlar, özellikle de karmaşık veya riskli cerrahilerde daha başarılı sonuçlar sağlıyor. Çalışma, sekiz temel prensibin bilimsel ve tıbbi araştırmalarla sabit olduğunu ileri sürüyor.

Buna göre, başarılı ameliyat sonuçları aslında önceden tahminlenebilir. Bu kriterlere göre değerlendirerek hastalar da daha başarılı cerrahi sonuçlar alabilecekleri cerrahları seçebilirler. Mükemmel obezite cerrahisi için önemli bulunan sekiz faktör şunlar:

-Ameliyat deneyimi daha fazla olan cerrah

-Günlük olarak ameliyat yapan cerrah

-Ameliyatın gerçekleştirildiği zaman

-Günde gerçekleştirilen ameliyat sayısı

-Cerrahın yeterli uyuması (gecede minimum 6 saat)

-Ameliyatın hafta içi ya da hafta sonu yapılması

-Cerrahın tatilleri

-Ameliyatın yapıldığı hastanenin cerrahi donanımı

Çalışmaya göre, sıklıkla bariatrik ameliyat yapan veya kendisini obezite cerrahisine adamış cerrahların başarı oranları, az sayıda veya arada sırada obezite cerrahisi yapanlara göre çok daha yüksek. Bu kural, pratiğin mükemmeliyet için önemli olduğunu gösteriyor ve özellikle de kompleks ve riskli vakalarda geçerli.

Medicare verilerinden yapılan bir analize göre, yüksek vaka sayısı ve deneyimine sahip cerrahların elleri daha güvenli ve akıcı bulunurken, az sayıda ameliyat yapanların elleri tereddütlü olarak değerlendirilmiş. Bu rapor, ABD’deki eğitim hastanelerinde kimlerin riskli cerrahileri ve bu arada obezite cerrahisini yapmasına izin verileceğini belirlemek için kullanılmış.

Diğer bir çalışmada, yüksek vaka sayısına sahip jinekolojik laparoskopik cerrahların daha düşük komplikasyon sayısına ve daha hızlı iyileşme sürecine sahip olduğu görülmüş.

Elbette ameliyat edilen hasta sayısı herşeyi belirlemiyor. Çünkü cerrah ameliyattan sonra gereken desteği sunamıyorsa, kısa ve uzun vadede komplikasyonlar ve başarısızlık çok daha yüksek oranda gözleniyor. Bu nedenle hastalar, sıkı takip protokolleri olan cerrahları tercih etmeli. Bir diğer çalışma, özellikle tek alanda uzmanlaşmanın daha iyi cerrahi sonuçlarla paralel olduğunu kanıtlamış durumda.

Obezite cerrahisi risk ve komplikasyonlarını azaltmanın bir yolu da, ameliyatların sabah 9-12 aralığında gerçekleştirilmesi. Bu aralıkta anestezi komplikasyonlarının 15-17 de başlayan ameliyatlara göre çok daha düşük olduğu belirlenmiş.

Hemen her gün ameliyat yapan cerrahları tercih etmek iyi bir çözümse de, aşırı yoğun ameliyatın cerrahın amleiyat başarısında büyük bir olumsuz etkisi olduğunu da hemen söyleyelim. Cerrahların mutlaka yeterli süre dinlenmesi ve stress düzeylerinin düşmesi gerekiyor. Dolayısıyla en iyi sonuçlar, düzenli ama belli bir yoğunlukta ameliyat yapan cerrahlar tarafından elde ediliyor. Aciller de dahil olmak üzere, yoğun bir ameliyat ve nöbet programı olan devlet ve araştırma hastanesi cerrahlarının arada bir obezite cerrahisi yapması ise olabilecek en kötü senaryo. Günde 6 saat uyuyamayan ve bir haftada düzinelerce ameliyat yapan cerrahların cerrahi komplikasyon risklerinin anlamlı derecede arttığı belirlenmiş durumda.

Bir çalışmada uykusuz şekilde ameliyata giren cerrahlarda bitkinlikle ilişkili tıbbi hata ve hatta hasta ölüm riskinin % 300 arttığı rapor edilmiş. WMC yani Working Memory Capacity denen değeri inceleyen bir diğer çalışma, uzun saatler boyunca çalışan cerrahların WMC değerlerinin düştüğünü göstermiş. Bir haftalık programlarını kendileri yapabilen ve mental recovery için kendilerine zaman ayıran cerrahlarda WMC düşüşü çok daha az olmuş.

Acil Tıp Hekimleri (Emergency Medicine Physicians) tarafından yapılan bir derlemede, hastaları risk altında bırakan bir faktörün de uzun çalışma saatleri olduğu belirlenmiş. Bunun sonucunda oluşan tükenme sendromu daha yüksek depresyon, tatminsizlik ve strese yol açıyor.

American Society for Bariatric Surgery tarafından yürütülen bir çalışmada, yılda 100 bariatrik ameliyat gerçekleştirilen hastanelerin, bundan daha az gerçekleştirilen hastanelere göre daha başarılı sonuçlara sahip olduğu gözlenmiş. Ayrıca, yıllık 100 ve daha fazla vaka, hastaların hastanede daha kısa süre kalmaları, daha düşük mortalite ve morbidite oranlarına ve daha düşük maliyetlere sahip olmasına imkan sağlamış.

Çalışmanın ilginç bir bulgusu, 55 yaşın üstünde olan hastaların daha iyi sonuçlar sağlaması olmuş. 55 yaşından yaşlı olan hastalar, yüksek hacimli hastaneler ve cerrahlarda, 3 kat daha az mortalite oranına sahip olduğu gözlenmiş. Bu bulgu, sadece cerrah faktörünün değil, hastanenin de daha iyi sonuçlar elde etmekte önemli olduğunu gösteriyor. Hastane personelinin bariatrik cerrahi konusunda deneyimli olması, daha uyumlu bir çalışma ve cerrahi komplikasyonlarda daha yüksek farkındalık sağlamış.

Hiçbir ameliyat için sonuçlar garanti edilemese de, bu prensipler obezite cerrahsiinde herhangi bir ameliyat için daha başarılı sonuçlara ulaşılmasını kolaylaştırabilir.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!