Baş ağrısı toplumda en sık karşılaştığımız ve hayat kalitesini en fazla etkileyen semptomlardan biridir. Bu şikayetle başvuran hastaların tanısında esası hastanın hikayesi oluşturmaktadır. Hastalara yeterli zaman ayırıp, yakınmalarının doğru değerlendirilerek, tanı yanlışlıkları ve gereksiz tetkiklerden kaçınmak mümkündür. Baş ağrılı hastaların yaklaşık % 90’ının üzerindeki kısmını primer baş ağrıları oluşturmakta ve Migren tipi, Gerilim tipi ve Küme tipi olarak gruplandırılmaktadır. Gerilim-tipi toplumda en sık görülen baş ağrısı tipidir ikinci sırada migren tipi baş ağrısı ve şu an için dünyada en sık üçüncü sırada görülen analjezik (ağrıkesici) ilaç aşırı kullanım baş ağrısı görülmektedir. Baş ağrılarındaki bu çeşitlilik tedavide de çeşitliliğe sebep olmaktadır. Öncelikle ilaç tedavisi başlanmasına rağmen özellikle son yıllarda baş ağrısı tedavisinde de uygulanmaya başlayan transnazal sfenopalatin ganglion blok ile de çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. İşlemin yan etkileri çok nadir olup haftada 2 kez olmak üzere 4-6 seans uygulanması gerekir.


Bursa Anestezi Uzmanı uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!