Rektosel, yani barsak fıtıklaşması, barsağın son kısmıyla vajen arasındaki tabakanın (rektovajinal septumun) yırtılması/gevşemesi sonucu barsağın ıkınmayla vajene doğru fıtıklaşmasına verilen isimdir.

Anatomik yapı itibariyle hemen her zaman kadınlarda görülür/ ileri yaşta hanımlarda kabızlığın en önde gelen sebeplerinden biridir….. Genellikle doğum travmasına bağlı gelişir/çok sayıda doğum ya da zor olduğunda tek bir normal doğum dahi bu fıtıklaşmayı başlatabilmektedir….

Genç yaşlarda dokuların sıkılığı sayesinde hasta idare eder, yaşın ilerlemesi/menapoz sonrası bu tabaka giderek ayrışır ve zayıflar. Ikınma sırasında barsak vajene fıtıklaşır ve çıkış obstrüksiyonu dediğimiz bir tablo oluşur/hasta tam boşalamaz, gaita biraz sertleştiğinde çıkaramaz, parmakla sağdan-soldan iterek boşaltmaya çalışır, vajene doğru bir balonlaşma hisseder ve inatçı bir kabızlık kliniği gelişir/bazen bele vuran ağrılar husule gelir….

İki açıdan sorun katlanır;
Birincisi zor dışkılama nedeniyle bu hastalarda inatçı hemoroid ve fissürler/çatlaklar tabloya eklenir/ağrı ve kanama yaratabilir….
İkincisi de pelvik sarkma dediğimiz bu sendromda barsak dışında sistosel/mesanenin sarkması, enterosel gibi başka organların da sarkmaları olabilir ki o zaman tedavinin bütünsel olarak planlanması gerekecektir…..

Çok özellikli bir hastalık grubudur/bu alanda uzmanlaşmış ekipler tarafından değerlendirilmesi ve tedavisi gerekir.


Ankara Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!