Ayak ağrıları ağrının olduğu bölgeye göre üç kısma ayrılır;

 • Ön ayak, tarak kemiklerinden ayakucuna kadar uzanan bölüm,
 • Orta ayak, topuk ile tarak kemikleri arasındaki kısım,
 • Arka ayak – topuk.

Çocuklarda görülebilen ayak ağrısının altında sıklıkla büyüme plakları, tendonlar ve bağların kemiklere yapışma yerinde sorunlar yatmaktadır. Çocukların kemik, kas-tendon uzaması arasındaki uyumsuzluk veya çocuklara aşırı yüklenme her yerde olduğu gibi bu ağrıları tetikleyebilir. Burada unutulmaması gereken bir husus, yapılan yüklemelerin her kişi ve çocuk için aynı şikayeti yaratmayabileceğidir, dolayısı ile bu konularda olabildiğince çocuğa özel yaklaşmak yerinde olacaktır.

Ön ayak ağrılarının en sık nedenleri;

 • Freiberg apofiziti -
 • Stres kırığı
 • Metatarsalji

Orta ayak ağrılarının en sık nedenleri;

 • Tibialis posterior tendinozisi
 • Plantar fascitis
 • Jones kırığı
 • Tarsal koalisyon
 • Pes planus ve pes kavus

Topuk ağrısının en sık nedenleri

 • Kalkaneal apofizit
 • Aşil tendinozisi
 • Retrokalkaneal bursit
 • Plantar fascitiis

Hastanın tanısı koyarken;

 • Hastanın hikayesi,
 • Yaşı,
 • Biyomekanik değerlendirilmesi (düz taban-pes planus, yüksek taban-pes cavus, topuğun dışa dönüklüğü-kalkaneovalgus, vb.)
 • Antrenman öyküsü, Antrenman yapılan yerin niteliği,
 • Gerekirse radyoloji, MR (magnetik rezonans), vb.
 • Kan tahlilleri (romatizmal testler-CRP, ESR, kan sayımı, vb.)
 • EMG kullanılabilir.

Doğru tedavi öncelikle doğru tedavi ile başladığı için hekimin tedavide önce doğru tanı koymaya yoğunlaşması gerekir.


İstanbul Spor Hekimi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!