Hava kirleticileri solunum yolundaki epitel hücrelerine zarar vererek epitelde geçirgenliği arttırır ve inflamatuar hücre göçü, sitokinlerin artışı gibi bir dizi inflamatuar olaya yol açar .Hava kirliliği akciğer gelişiminde gerileme, solunum fonksiyonlarında azalma, solunum sistemine ait semptomlarda artma, astım ve kronik obstruktif akciğer hastalığının alevlenmesine bağlı hastane başvurularında artma ile kardiyopulmoner ölüm hızında yükselmeye neden olmaktadır.

Hava kirliliğine maruziyet ile astımlı hastaların solunum fonksiyon testlerinde obstrüksiyon oluşur. Hem astımlı hastalarda hem de sağlıklı kontrollerde ozon ve SO2’e maruziyet nötrofilik inflamasyonda ve birçok inflamatuar mediyatörün salınımına yol açar fakat bu durum sadece astımlı hastaların solunum fonksiyonlarında azalma ile ilişkilidir . Hava kirleticilerine birbiri ardına maruziyet astımlı hastalarda sinerjistik etki gösterir, ayrıca allerjik astımda hava kirleticileri inhale edilen allerjenin etkisini de potansiyalize eder .

Astım hava yollarının aşırı duyarlı olmasıdır. (çevresel etkenlere karşı duyarlılığı çok artmıştır.) Hava yollarında ve hava yollarını döşeyen mukoza dediğimiz zarda şişme söz konusudur. Bu şişme zaman zaman hava akımını engelleyerek solunum sıkıntısına neden olur. Bu dönemler astım nöbetleridir.

Belirtileri Nelerdir ?

Astımda bronşlar daraldığından en önemli bulgu nefes almada güçlük çekmedir. Astım çok ağırlaştığında hastada morarma görülebilir. Ayrıca göğüs bölgesindeki deri özellikle kaburgaların arasındaki içe çöker ve kaburgalar belirginleşir. Mutlaka doktora görünmek gerekir. Bu belirtiler sadece astımda görülmediğinden diğer hastalıklardan ayırt etmek gerekir. Astımın belirtileri özellikle sabaha doğru görülür.

Ne Gibi Önlemler Alabiliriz ?

Allerjik rahatsızlıkları olan hastaların bulunduğu oda muhakkak havalandırılmalı ve sürekli olarak temiz tutulmalıdır.Yatak odasında bulunan kılıf,çarşaf gibi ürünler düzenli olarak değiştirilmeli ve sık sık yıkanmalıdır.Sigara dumanı ve içilen oda, hastalar için çok tehlikelidir bunun yanı sıra astım belirtisi olan insanlar içinde astımı tetikleyen en büyük etkenlerden bir tanesidir.Sağlıklı bir insanın odasında içilen sigara bile bu hastalığa sebep olabilir.

Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

1.Rahatlatıcılar: Astım hastalığının ilk aşamasında kullanılan ilaç tedavisidir.Teşhis konulduktan sonra uygulanır ve hastada görülen belirtiler bu tedavi yolu ile yok edilir ve hasta eski sağlıklı haline kavuşur.

2.Önleyiciler:Hastalığın ilerlemesi ve tedavinin gecikmesi sonucunda kaydedilen aşamadır.İlaç tedavisi düzenli bir şekilde gerçekleştirilir ve ilk aşamaya göre tedavi daha uzun sürer.

3.Acil ilaçlar:Hastalığın çok fazla ilerlediği aşamadır,bu aşamada hastanın geçirdiği nöbetler sıklaşır ve bu noktada ilaç tedavisi nöbetleri sona erdirmek ve anında müdahale etmek için kullanılır,tedavinin amacı hastayı o an rahatlatmak ve eski haline geri döndürmektir.


Tekirdağ Göğüs Hastalıkları uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!