Semptomları nelerdir?

İdrar depolama semptomlarıdır. Depolama semptomları şunlardır:

* Ani idrar yapma ihtiyacı ve bunun erteleyememe sıkıntısı

*İstemsiz idrar kaçırma

*Normalden daha sık idrar yapma ihtiyacı

*Gece idrar yapma ihtiyacı ile uyanma

İnsanlar %10-20’si hayatlarının bir döneminde çeşitli derecelerde bu şekilde şikayetlerden yakınırlar.

Aşırı aktif mesane semptomlarının nedenleri?

Bazı insanlar, mesanelerinde ani ve spontan kasılmalar yaşarlar. Bazı insanlar mesane dolumunda daha hassas hissederler. Bazı vakalarda böbrekler gece daha fazla idrar üretir. Bu noktüriye neden olur. Bu durum ileri yaş ve belli tıbbi durumlarla ilgili olabilir. Bazı kişilerin daha küçük mesaneleri vardır ve daha çabuk dolar. Bu durum çok sık değildir.

Belirtiler nelerdir?

Ani idrar sıkışması ertelenemez: İdrar yapma ihtiyacı, idrar kaçırma korkusuna sebep olur. AAM en önemli semptomudur.

Ani inkontinans: Tuvalete yetişememe sonucu idrar kaçırma

İdrar yapma sıklığı: Daha sık aralıklarla idrar hissi genellikle günde 8 kez den fazla

Noktüri: Gece 1-2 kez idrar yapma ihtiyacı ile uyanma

AÜSS (alt üriner sistem semptomları): Üriner sistemi etkileyen semptomların tümü için kullanılan bir terimdir.

Erişkin nüfusunun %16’sını etkileyen, son derece sık rastlanan bir durumdur.

Aşırı aktif mesane; mesanenin dolumu sırasında ortaya çıkan anormal, istemsiz kas kasılmalarından kaynaklanır. Eğer bu sıkışma hissi baskılanamazsa idrar kaçırma olmaktadır.

Fiziksel, sosyal, mesleki, ev yaşamı ve cinsel işlevler de dahil olmak üzere tüm alanlarda yaşam kalitesi üzerinde derin bir olumsuz etkiye yol açmaktadır.

AAM HASTA UYUMU

Aşırı aktif mesane semptomları oldukça sıkıntı vericidir; fakat hayatınızı tehdit etmez. AAM semptomları uzun sure devam edebilir ve basit bir tedavisi yoktur. Birçok vakada hasta uyumu tedavinin ilk basamağıdır, sıklıkla farklı tedavi opsiyonları denenerek sizin durumunuza en uygun tedavi anlaşılabilir.

Semptomlarınızla aktif olarak başa çıkabilirsiniz. Aşağıdaki maddeler hasta uyumunu sağlamada yardımcı olacaktır:

Doktorunuzla konuşarak hangi sıvıdan ne kadar ve ne zaman alacağınızı belirleyebilirsiniz.

İdrar kaçırma probleminiz varsa doktorunuz size elbiselerinizin ıslanmaması için pet kullanmanızı önerebilir.

Eğer doktorunuz önerirse, ani idrar hissettiğinizde idrarınızı daha uzun süre tutmaya çalışın. Bu mesanenizin eğitilmesine yardımcı olur ve kademeli olarak tuvalete gitme aralığınızı artırır.

DOKTORUNUZA SORULACAK SORULAR?

Doktorunuza gitmeden önce soru listesi hazırlamak sizin için yardımcı olabilir. Sormak istediğiniz sorulara örnek olarak:

Niçin bende bu problem ortaya çıktı?

Eğer hiçbir tedavi yapmamayı tercih edersem ilerleyen ay ve yıllarda ne olur?

Tedavi olmayı tercih edersem önümüzdeki ay ve yıllarda ne olur?

Hangi tedavi opsiyonunu benim için önerirsiniz?

Tedaviden ne bekleyebilirim?

Bu tedavinin olası yan etki ve riskleri nelerdir?

Tedavim ne kadar sürecek?

Siz de bu belirtiler ile karşı karşıya iseniz doktorunuzla iletişime geçebilirsiniz,


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!